Dorota Senderecka

Dorota Senderecka - Psychoterapia Rzeszów

Dorota Senderecka – Psychoterapia Rzeszów

Od ukończenia studiów psychologicznych zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową młodzieży i dorosłych. Ogromny wpływ na sposób rozumienia przez mnie dynamiki zaburzeń i trudności pacjentów a w związku z tym wybór metody leczenia mieli psychoterapeuci psychodynamiczni skupieni wokół Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jestem przekonana, że tylko jednolity, spójny, oparty o jasne zasady teoretyczne, sprawdzony w praktyce klinicznej i badaniach eksperymentalnych system diagnozy i terapii jest najbardziej skuteczny w leczeniu pacjentów. Takie kryteria spełnia koncepcja psychodynamiczna reprezentowana przez środowisko Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Pod koniec studiów psychologicznych brałam udział w zajęciach Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży a następnie odbyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej organiozowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Szkoła ta jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i spełnia wszelkie standardy kształcenia psychoterapeutów. Aktualnie jestem współpracownikiem merytorycznym KCP dzięki prowadzeniu zajęć w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Od kiedy Krakowskie Centrum Psychodynamiczne współpracuje z Instytutem Zaburzeń Osobowości w Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell mam możliwość nabywania umiejętności i wymiany doświadczeń w leczeniu osób z nieprawidłową osobowością metodą TFP (Transference-Focused Psychotherapy- Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu) stworzoną przez Otto Kernberga. Jako wiceprezes z dumą reprezentuję środowisko psychoterapeutów psychodynamicznych skupionych wokół Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Biorę udział w Konferencjach i Sympozjach organizowanych przez PTPPd. Bardzo cenię te spotkania, są one pretekstem do wymiany myśli i doświadczeń z innymi psychoterapeutami, nabywania nowych umiejętności z zakresu leczenia metodą opartą o paradygmat psychodynamiczny.

Praktykę zawodową związaną z psychoterapią indywidualną i grupową zdobywałam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, Wojewódzkiej Poradni Uzależnień i Współuzależnienia, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Świetlicach Socjoterapeutycznych oraz w wielu miejscach gdzie pomoc psychologiczna i terapeutyczna jest niezbędna. Miałam przyjemność współpracować z Uniwersytetem Rzeszowskim jako pracownik dydaktyczny na wydziale Pedagogiki. Ponadto jako trener chętnie prowadzę treningi, szkolenia i warsztaty związane z umiejętnościami psychologicznymi, pomocą psychologiczną, interwencją kryzysową, przemocą, uzależnieniami. Od wielu lat prowadzę własną praktykę prywatną w ramach Rzeszowskiego Centrum Psychoterapii. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień Instytutu Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie przygotowującą mnie do pracy z osobami uzależnionymi.

Jestem członkiem zwyczajnym, a od dwóch kadencji pełnię funkcję sekretarza Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez 5 lat byłam biegłym psychologiem w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym.

W pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Kodeksem Etyczno- Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jeśli jesteś osobą dorosłą i cierpisz z powodu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, borykasz się z problemami w relacjach, aktualnie jesteś w niesatysfakcjonującym związku, jesteś uwikłana/y w relacje, w których czujesz się wykorzystywana/y i krzywdzona/y, żyjesz z partnerem uzależnionym od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, leki) lub nałogowych zachowań (hazard, gry komputerowe, seks), w dzieciństwie doświadczałaś/eś traum związanych z życiem w rodzinie dysfunkcyjnej lub jesteś nastolatkiem doświadczającym dylematów dorastania oferuję swoją pomoc.

 

Kontakt:
tel. +48 603 434 203
tel. +48 607 604 948
e-mail: dorotasenderecka@poczta.onet.pl
www: Psychoterapia Rzeszów (FB)