Przemoc finansowa w rodzinie
- psychoterapia, leczenie, pomoc psychologiczna, co na to psychoterapeuta?

Co to jest przemoc finansowa?

Przemoc finansowa w zwi膮zku jest form膮 nadu偶ycia, gdy jeden bliski partner lub inna bliska osoba ma kontrol臋 nad dost臋pem drugiej osoby do zasob贸w ekonomicznych, co zmniejsza zdolno艣膰 ofiary do samodzielnego utrzymania si臋 i zmusza j膮 do uzale偶nienia finansowego od sprawcy.

W kontek艣cie problem贸w psychicznych nie chodzi tu tylko o szeroko znane nadu偶ycia finansowe, kt贸re polegaj膮 na nielegalnym lub nieuprawnionym korzystaniu z maj膮tku, pieni臋dzy, ksi膮偶eczki emerytalnej lub innych kosztowno艣ci danej osoby (w tym np. zmiany woli osoby do wyznaczenia sprawcy jako spadkobiercy), ale tak偶e o nadu偶ycie, kt贸re polega na przej臋ciu kontroli np. nad finansami domowymi i odebraniu autonomii.

Nadu偶ycia finansowe w sytuacji przemocy domowej to najcz臋艣ciej:

 • Uniemo偶liwianie ofierze nabywania zasob贸w.
 • Zmuszanie do spieni臋偶enia, sprzeda偶y lub podpisania wszelkich posiadanych aktyw贸w finansowych (np. obligacji, akcji lub nieruchomo艣ci).
 • Zmuszanie do wyra偶enia zgody na pe艂nomocnictwo, aby mog艂o podpisywa膰 dokumenty prawne.
 • Zmuszanie do pracy w firmie rodzinnej za niewielk膮 lub 偶adn膮 pensj臋
 • Ograniczanie mo偶liwo艣ci znalezienia pracy, utrzymania lub rozwoju kariery oraz nabywania aktyw贸w.
 • Uniemo偶liwienie ofierze uzyskania wykszta艂cenia.
 • Wydawanie pieni臋dzy ofiary bez jej zgody kradzie偶, tworz膮c np. d艂ug.
 • Wykorzystywanie wszelakich innych niepieni臋偶nych zasob贸w ekonomicznych ofiary.
 • Odmawianie bliskiej osobie jedzenia, dachu nad g艂ow膮 itd.
 • Zaci膮ganie d艂ug贸w na ofiar臋, zmuszanie do podpisywania dokument贸w.
 • Zak艂贸canie wynik贸w w pracy, np. dzwoni膮c do non-stop, ci膮g艂e odwiedza膰 Twoje miejsce pracy bez zapowiedzi itp.
 • Przejmowanie zasi艂k贸w ofiary i zmuszanie ofiary do „b艂agania o pieni膮dze”.

Przemoc finansowa po co?

Przemoc finansowa jest cz臋sto wykorzystywana jako mechanizm kontrolny w ramach szerszego schematu przemocy domowej, kt贸ra mo偶e obejmowa膰 przemoc werbaln膮, emocjonaln膮, fizyczn膮 i seksualn膮. Ograniczaj膮c dost臋p ofiary do zasob贸w ekonomicznych, ofiara ma ograniczone mo偶liwo艣ci wyj艣cia ze zwi膮zku opartego na przemocy psychicznej lub przemocy fizycznej.

Oto sposoby, w jakie sprawcy mog膮 wykorzystywa膰 nadu偶ycia ekonomiczne w po艂膮czeniu z innymi formami przemocy domowej:

 • U偶ywanie si艂y fizycznej lub gro藕by przemocy w celu zdobycia pieni臋dzy.
 • Zapewnienie pieni臋dzy na potrzeby seksualne.
 • Kontrolowanie dost臋pu do telefonu, pojazdu lub mo偶liwo艣ci robienia zakup贸w, jak i inne formy izolacji .
 • Gro偶enie eksmisj膮 z domu bez wsparcia finansowego.
 • Wykorzystywanie niekorzystnej sytuacji ekonomicznej ofiary.
 • Obwinianie ofiary za niezdolno艣膰 do zarz膮dzania pieni臋dzmi.

Tworzenie poczucie bycia ofiar膮 cz臋sto wyst臋puje na wszystkich poziomach spo艂eczno-ekonomicznych. Ofiary cz臋sto nie maj膮 jak wyj艣膰 z toksycznych relacji, gdy偶 nie maj膮 „w艂asnych dochod贸w”.

Przemoc finansowa – jak wyj艣膰 z sytuacji bycia ofiar膮?

Kiedy ofiary opuszcz膮 swoich sprawc贸w, mog膮 by膰 oszo艂omione rzeczywisto艣ci膮, w jakim stopniu nadu偶ycia pozbawi艂y ich autonomii. Z powodu nadu偶y膰 ekonomicznych i izolacji ofiara zwykle ma bardzo ma艂o w艂asnych pieni臋dzy i niewielu ludzi, na kt贸rych mo偶e polega膰, szukaj膮c pomocy. Wykazano, 偶e jest to jedna z najwi臋kszych przeszk贸d stoj膮cych przed ofiarami przemocy domowej i najsilniejszy czynnik, kt贸ry mo偶e zniech臋ci膰 je do opuszczenia sprawc贸w. Opr贸cz braku 艣rodk贸w finansowych, ofiarom przemocy cz臋sto brakuje specjalistycznych umiej臋tno艣ci, wykszta艂cenia i szkole艅 niezb臋dnych do znalezienia pracy zarobkowej, zw艂aszcza gdy ma si臋 jeszcze kilkoro dzieci na utrzymaniu.

Osoby powracaj膮ce do zdrowia, kt贸re do艣wiadczy艂y nadu偶y膰 finansowych, potrzebuj膮 przede wszystkim popracowa膰 nad odzyskaniem poczucia w艂asnej warto艣ci. Wyszkolony psychoterapeuta (przejd藕 do listy terapeut贸w) mo偶e pom贸c ludziom przepracowa膰 intensywne emocje, takie jak strach, bezradno艣膰 i wstyd. Relacja psychoterapeutyczna jest bezpiecznym miejscem odbudowy poczucia w艂asnej warto艣ci i odnowienia poczucia nadziei. Je艣li dochodzisz do siebie jako ofiara po nadu偶yciach ekonomicznych, wiedz, 偶e nie jeste艣 sam/a. Wiele os贸b prze偶y艂o nadu偶ycia i dzi艣 wiedzie szcz臋艣liwe, niezale偶ne 偶ycie.

W zdrowej relacji, w zdrowym zwi膮zku zdrowa relacj臋 finansowa, powinna wygl膮da膰 mniej wi臋cej tak:

 • Partnerzy mog膮 nie zgadza膰 si臋 co do swoich finans贸w, ale nadal wsp贸lnie pracowa膰 nad znalezieniem kompromisu.
 • Obaj partnerzy wiedz膮, gdzie s膮 przechowywane ich pieni膮dze i jak s膮 wydawane.
 • Obaj partnerzy mog膮 samodzielnie uzyska膰 dost臋p do pieni臋dzy, je艣li ich potrzebuj膮.
 • Ka偶dy partner ma r贸wny g艂os w wi臋kszych zakupach.
 • Zasady te powinny obowi膮zywa膰 nawet wtedy, gdy jeden partner zarabia wi臋cej pieni臋dzy.

Wybierz terapeut臋:

Jeste艣 psychoterapeut膮, psychologiem, psychiatr膮?

Je艣li niesiesz pomoc psychologiczn膮 pacjentom, dopisz si臋 do naszej og贸lnopolskiej bazy psychoterapeut贸w, psycholog贸w, psychiatr贸w i innych os贸b nios膮cych psychologiczn膮 pomoc.

Tematy powi膮zane:

Życie składa się zarówno ze wspólnych działań,...

Ten artyku艂 porusza takie tematy jak:
 • Czym jest przemoc finansowa?
 • Na czym polegaj膮 nadu偶ycia finansowe w zwi膮zku?
 • Przemoc finansowa w rodzinie, wobec 偶ony, m臋偶a?
 • Przemoc finansowa definicja
 • Przemoc ekonomiczna finansowa