Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

Psycholog, Psychoterapeuta w Olsztynie

Kontakt: 

Adres Gabinetu:
-
Psycholog, psychoterapeuta Olsztyn - Maja Syczyło, Dąbrowszczaków 39/702, 10-542 Olsztyn, Poland

Strona www:
-
http://majasyczylo.pl/

Maja Syczyło

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz rodzinną i par. Oferuje pomoc osobom, które przeżywają różnego rodzaju problemy natury osobistej; cierpią z powodu dolegliwości fizycznych o podłożu psychologicznym, mają problemy w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, przeżywają dyskomfort w relacjach społecznych, znajdują się w kryzysowej sytuacji. Również tym osobom, które odczuwają potrzebę rozwoju osobistego.

O mnie

Swoją pracę z osobami dorosłymi i rodzinami rozpoczęłam będąc na trzecim roku studiów magisterskich. Wówczas jako wolontariusz prowadziłam zajęcia psychoedukacyjne w ośrodku pomocy rodzinom. Doświadczenie zawodowe zdobywałam tuż po ukończeniu studiów, pracując na Oddziale Dziennym Krakowskiego Zespołu Zdrowia Psychicznego Medinorm. Szybko dostrzegłam, że pomoc osobom dorosłym, młodzieży oraz rodzinom wymaga dodatkowej specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Rozpoczęłam całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii przy Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro.

Doświadczenie kliniczne pogłębiałam w trakcie licznych staży, m.in. na oddziałach psychiatrycznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, w Zakładzie Terapii Rodzin i Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, a także będąc zatrudnioną na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych CM UJ, gdzie zajmowałam się prowadzeniem psychoterapii grupowej i indywidualnej osób dorosłych.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie przyjmuję w prywatnym gabinecie w Olsztynie.

Pracuję w oparciu o  paradygmat psychodynamiczny i systemowy. Przyjmuję założenie, że bardzo często  u źródeł różnych dolegliwości psychologicznych leżą nieuświadamiane potrzeby i konflikty, a celem psychoterapii jest dotarcie do nich.

Nieustannie pogłębiam swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach oraz pozostając w regularnej superwizji – zarówno indywidualnej, jak i zespołowej.

Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu zawodowego psychologa.