Nadużycia emocjonalne – przemoc emocjonalna

utworzone przez | wrz 18, 2018 | Psychoterapia Psychodynamiczna | 0 komentarzy

Przemoc psychiczna lub przemoc emocjonalna charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jedna osoba w jakimś celu naraża inną osobę na zachowanie, które powoduje uraz psychiczny. Wykorzystuje w ten sposób słabości innych do uzyskania własnych satysfakcji. Nadużycia takie pozwalają na przejęcie kontroli nad innymi po przez słowa i zachowania, które podważają poczucie własnej wartości i szacunku do siebie samego osoby poszkodowanej.

Z biegiem lat u osoby poszkodowanej może pojawić się depresja, lęki, jak i też różnego rodzaju samookoleczenia… często też taka sytuacja prowadzi do ucieczki w uzależnienia (alkoholizm, narkotyki). Bywa też dosyć często, że taka osoba cierpi społecznie, staje się bardziej odizolowana i przygnębiona.

Dużym problemem bywa też non-stop powracanie do wzorca bycia ofiarą nadużyć emocjonalnych. Sytuacja wyniesiona z dom, z jednego środowiska może powtórzyć się w szkole, w pracy czy też każdym kolejnym nowym otoczeniu.

Psychoterapia osób cierpiących obecnie lub w przeszłości na przemoc psychiczną, pomaga pogodzić się ze stanem faktycznym na dzień dzisiejszy. Uczy nowych wzorców zachowań w przypadkach gdyby zjawisko się powtarzało, pozwala też iśc do przodu przez z życie z większą pewnością siebie.

Wzorce nadużywania emocjonalnego, w odwołaniu do sprawcy przemocy:

  • Zagrożenie lub upokarzanie na oczach innych.
  • Niszczenie twoich rzeczy lub mienia.
  • Kontrolowanie tego, co robisz, w jaki sposób wykorzystujesz swoje pieniądze.
  • Obserwowanie bez zgody.
  • Wykorzystywanie swojej kultury, religii lub problemów osobistych jako pretekst do wpływu na twoje zachowania.

Oznaki przemocy emocjonalnej:

  • zwiększona izolacja od przyjaciół i rodziny;
  • straszne lub wzburzone zachowanie;
  • niska samo ocena;
  • depresja lub lęk;
  • nadużywanie alkoholu lub narkotyków.

Psychoterapeuci zgromadzeni w naszej bazie pracują w nurtach wglądowych, co oznacza że praca z pacjentami będzie pracą dyskretną, wspierającą i nie oceniającą. Taka praca psychoterapeutyczna cechuje się także indywidualnym podejściem do problemu każdej zgłaszającej się osoby.

0 komentarzy