emocje

Emocje definiuje si臋 jako reakcj臋 afektywn膮 o 艣redniej intensywno艣ci i stosunkowo kr贸tkim czasie trwania, kt贸rej cz臋sto towarzysz膮 zmiany w czynno艣ciach cia艂a, odzwierciedlaj膮ce stosunek jednostki do rzeczywisto艣ci. Emocje mo偶na sklasyfikowa膰 jako system obronny, poniewa偶 z psychologicznego punktu widzenia emocja wp艂ywa na uwag臋, zdolno艣膰 i szybko艣膰 reakcji jednostki oraz og贸lne zachowanie.

Emocja jest stanem psychicznym wywo艂anym przez jeden lub wi臋cej bod藕c贸w wewn臋trznych lub zewn臋trznych, kt贸ry powoduje chemiczne zmiany cia艂a, reakcje behawioralne. Emocja jest w sta艂ej wsp贸艂zale偶no艣ci z nastrojem, temperamentem, osobowo艣ci膮, nastrojem i motywacj膮 osoby. Znaczenie s艂owa emocja w j臋zyku potocznym jest zupe艂nie inne ni偶 w dyskursie akademickim.

Emocje, a nauka

Obecnie nie ma naukowego konsensusu co do definicji. Emocje cz臋sto przeplataj膮 si臋 z nastrojem, temperamentem, osobowo艣ci膮, kreatywno艣ci膮. Badania nad emocjami rozwin臋艂y si臋 w ci膮gu ostatnich dw贸ch dekad, przyczyniaj膮c si臋 do wielu dziedzin, w tym psychologii, medycyny, historii, socjologii emocji i a tak偶e informatyki. Liczne teorie, kt贸re pr贸buj膮 wyja艣ni膰 pochodzenie, funkcj臋 i inne aspekty emocji, sprzyjaj膮 bardziej intensywnym badaniom na ten temat. Badania specyficzne dla poj臋cia emocji obejmuj膮 opracowywanie materia艂贸w stymuluj膮cych i prowokuj膮cych emocje.

W niekt贸rych teoriach wiedza jest wa偶nym aspektem emocji. Jednak inne teorie twierdz膮, 偶e emocje s膮 odr臋bne i mog膮 poprzedza膰 wiedz臋. 艢wiadome do艣wiadczanie emocji to mentalna prezentacja tej emocji z przesz艂ego lub hipotetycznego do艣wiadczenia, kt贸re jest zwi膮zane ze stanem przyjemno艣ci lub niezadowolenia.

Etymologia s艂owa emocje

S艂owo „emocja” z jednej strony pochodzi od 艂aci艅skiego „emotionis”, co w t艂umaczeniu oznacza impuls, kt贸ry wywo艂uje reakcje z drugiej strony mo偶na j膮 przypisa膰 s艂owu 聽艂ac. e movere, co oznacza 鈥瀢 ruchu鈥, a tak偶e 艂aci艅skiemu s艂owu emoveo 鈥 wstrz膮sa膰, podnieca膰. W psychologii definiuje si臋 j膮 jako spos贸b postrzegania element贸w i relacji mi臋dzy rzeczywisto艣ci膮 a wyobra藕ni膮, wyra偶anych fizycznie poprzez funkcje fizjologiczne, takie jak mimika twarzy czy t臋tno, i prowadz膮cych do reakcji behawioralnych, takich jak agresja czy p艂acz.

Wsp贸艂czesny termin emocja pojawi艂 si臋 oko艂o roku 1830. 鈥濶ikt nie odczuwa艂 emocji do oko艂o roku 1830. Zamiast tego odczuwali inne rzeczy 鈥 鈥瀗ami臋tno艣ci鈥, 鈥瀙roblemy聽 duszy鈥, 鈥瀠czucia moralne鈥 鈥 i wyja艣niali je zupe艂nie inaczej ni偶 my zrozumie膰 dzisiejsze emocje.

Klasyfikacja emocji

Klasyfikacja emocji nie jest uniwersalna i zale偶y od kontekstu kulturowego, chocia偶 niekt贸re emocje maj膮 charakter mi臋dzykulturowy, s膮 uniwersalne. Niekt贸rzy rozr贸偶niaj膮 emocje funkcjonalne i dysfunkcyjne, argumentuj膮c 偶e s膮 emocje (funkcjonalne), kt贸re聽 przynosz膮 korzy艣ci i s膮 takie kt贸re dzia艂aj膮 na nasz膮 niekorzy艣膰. Inny spos贸b klasyfikacji emocji zale偶y od mo偶liwego celu. W zale偶no艣ci od d艂ugo艣ci do艣wiadczenia mo偶na wyr贸偶ni膰 epizody emocjonalne (kr贸tkotrwa艂e) i nastroje emocjonalne (por贸wnywalne z cechami charakteru). Inni specjali艣ci zaliczaj膮 emocje do bardziej og贸lnej kategorii 鈥瀞tan贸w emocjonalnych鈥.

Podstawowe emocje

  • Smutek
  • Rado艣膰
  • Gniew
  • Strach

Manifestacje emocji

  • Manifestacje mimiczne – Wyraz twarzy to uniwersalny spos贸b wyra偶ania emocji w艣r贸d ludzi, niezale偶nie od rasy i przynale偶no艣ci spo艂ecznej. O艣rodek rozpoznawania emocji znajduje si臋 w prawej p贸艂kuli m贸zgu i ma inn膮 lokalizacj臋 ni偶 o艣rodek rozpoznawania twarzy. Istnieje tak zwane zjawisko 鈥瀦ara偶enia emocjonalnego鈥 鈥 emocje, zw艂aszcza w艣r贸d zwierz膮t stadnych, przejawiaj膮ce si臋 w zachowaniu jednego osobnika, wywo艂uj膮 podobne emocje u innych osobnik贸w obserwuj膮cych te objawy. W 艣rodowisku ludzkim efekt ten jest r贸wnie偶 obecny i jest szczeg贸lnie zauwa偶alny w zachowaniach t艂um贸w.
  • Mikroekspresje –聽 Zgodnie z teori膮 Paula Ekmana emocjom osoby towarzysz膮 mikroekspresje, kr贸tkie, mimowolne mimiki (mikroekspresja trwa od 40 do 200 milisekund) pojawiaj膮ce si臋 na twarzy osoby, gdy pr贸buje ukry膰 lub st艂umi膰 emocj臋. Mikroekspresje nie podlegaj膮 艣wiadomej kontroli, to znaczy pojawiaj膮 si臋 niezale偶nie od pragnienia osoby.

Odpowied藕 emocjonalna

Reakcja emocjonalna jest operacyjn膮 reakcj膮 emocjonaln膮 na bie偶膮ce zmiany w otoczeniu podmiotu (np. mo偶na zobaczy膰 pi臋kny krajobraz i podziwia膰 go). Reakcja emocjonalna zale偶y od pobudliwo艣ci emocjonalnej osoby. Syntonia to jeden z rodzaj贸w reakcji emocjonalnej. Syntonia to umiej臋tno艣膰 harmonijnego reagowania na stany innych ludzi i og贸lnie na zjawiska otaczaj膮cego 艣wiata (poczucie harmonii z natur膮, z lud藕mi lub cz艂owiekiem). To jest emocjonalne wsp贸艂brzmienie.

 

emocje (psychoterapia, pomoc psychologiczna) - powi膮zane artyku艂y:

Gestalt a inne nurty psychoterapeutyczne

Gestalt a inne nurty psychoterapeutyczne

Gestalt 鈥 nurt psychoterapii, kt贸ry k艂adzie nacisk na ca艂o艣ciowe podej艣cie do cz艂owieka, zyskuje na popularno艣ci dzi臋ki swojej unikalno艣ci i skuteczno艣ci. W dzisiejszym 艣wiecie, gdzie zdrowie psychiczne staje si臋 coraz wa偶niejsze, warto przyjrze膰 si臋, jak Gestalt...

Terapia uzale偶nie艅 alkoholowych: droga do zdrowia i wyzwolenia

Terapia uzale偶nie艅 alkoholowych: droga do zdrowia i wyzwolenia

Terapie indywidualne jako skuteczny 艣rodek na uzale偶nienie od alkoholu Terapia indywidualna to jedna z najwa偶niejszych form wsparcia dla os贸b uzale偶nionych od alkoholu. Jest to proces, kt贸ry pozwala na osobiste spotkania z terapeut膮, kt贸ry pomaga zrozumie膰 przyczyny...

Techniki psychoterapeutyczne psychoterapii psychodynamicznej, psychoanalitycznej

Techniki psychoterapeutyczne psychoterapii psychodynamicznej, psychoanalitycznej

W聽psychoterapii psychodynamicznej, techniki terapeutyczne pe艂ni膮 rol臋 kluczy otwieraj膮cych drzwi do聽g艂臋bszego zrozumienia siebie. S膮聽to聽narz臋dzia, kt贸re umo偶liwiaj膮 terapeutom i聽pacjentom wsp贸lne odkrywanie ukrytych aspekt贸w psychiki, prowadz膮c do聽wi臋kszej 艣wiadomo艣ci...

Hipnoterapia, zastosowanie hipnozy w psychoterapii

Hipnoterapia, zastosowanie hipnozy w psychoterapii

Hipnoza to stan pog艂臋bionej relaksacji, kt贸ry charakteryzuje si臋 zwi臋kszon膮 podatno艣ci膮 na sugestie i skoncentrowan膮 uwag膮. Hipnoza jest naturalnym zjawiskiem, kt贸re mo偶e wyst臋powa膰 spontanicznie lub by膰 indukowane przez hipnoterapeut臋. Hipnoterapia to zastosowanie...

Jak wygl膮da sesja psychoterapii CBT (poznawczo-behawioralnej)

Jak wygl膮da sesja psychoterapii CBT (poznawczo-behawioralnej)

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, czyli CBT (Cognitive Behavioral Therapy), jest jednym z najskuteczniejszych i najbardziej popularnych podej艣膰 w leczeniu r贸偶nych zaburze艅 psychicznych. Terapia ta koncentruje si臋 na relacji mi臋dzy my艣lami, emocjami i zachowaniami,...

PTSD – zesp贸艂 stresu pourazowego (objawy i leczenie)

PTSD – zesp贸艂 stresu pourazowego (objawy i leczenie)

Zesp贸艂 stresu pourazowego to ci臋偶ki stan psychiczny, kt贸ry pojawia si臋 w wyniku pojedynczego lub powtarzaj膮cego si臋 zdarzenia, kt贸re ma bardzo silny negatywny wp艂yw na psychik臋 jednostki ((wojna, kl臋ski 偶ywio艂owe, wypadki, przest臋pstwa, nadu偶ycia itp.). Traumatyczny charakter zdarzenia jest 艣ci艣le zwi膮zany z poczuciem w艂asnej bezradno艣ci z powodu niemo偶no艣ci skutecznego dzia艂ania w sytuacji niebezpiecznej.

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa to zaburzenie od偶ywiania polegaj膮ce na nieprawid艂owym spo偶ywaniu pokarm贸w. To zaburzenie od偶ywiania charakteryzuj膮ce si臋 powtarzaj膮cymi si臋 napadami przejadania si臋, a przy tym do nadmiernej troski o kontrol臋 masy cia艂a, co prowadzi do podj臋cia ekstremalnych 艣rodk贸w maj膮cych na celu zmniejszenie wp艂yw tego, co si臋 zjad艂o mas臋 cia艂a.

Samookaleczanie si臋

Samookaleczanie si臋

Samookaleczenie to celowe uszkadzanie w艂asnego cia艂a z przyczyn wewn臋trznych bez intencji samob贸jczych. Samookaleczenie wyst臋puje jako objaw wielu zaburze艅 psychicznych, w tym przede wszystkim depresji. Najcz臋stsz膮 form膮 samookaleczenia jest kaleczenie sk贸ry i...

Nadu偶ycia emocjonalne – przemoc emocjonalna

Przemoc psychiczna lub przemoc emocjonalna charakteryzuje si臋 przede wszystkim tym, 偶e jedna osoba w jakim艣 celu nara偶a inn膮 osob臋 na zachowanie, kt贸re powoduje uraz psychiczny. Wykorzystuje w ten spos贸b s艂abo艣ci innych do uzyskania w艂asnych satysfakcji. Nadu偶ycia...

Wybierz terapeut臋:

Jeste艣 psychoterapeut膮, psychologiem, psychiatr膮?

Je艣li niesiesz pomoc psychologiczn膮 pacjentom, dopisz si臋 do naszej og贸lnopolskiej bazy psychoterapeut贸w, psycholog贸w, psychiatr贸w i innych os贸b nios膮cych psychologiczn膮 pomoc.