Psychoterapiaporadnictwo i pomoc psychologiczna

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek dostrzegamy potrzeby zbadania trudnych uczuć, jakie nam towarzyszą przez profesjonalnego wykwalifikowanego psychoterapeutę. Być może jest to również czas, kiedy to po prostu jest możliwe.

W naszej bazie znajdziesz psychoterapeutów pracujących w paradygmacie psychodynamicznym, psychoanalitycznym, behawioralnym,  egzystencjalnym, gestalt i innych.

Kto chce, szuka sposobu, kto nie chce – szuka powodu.” – z problemów natury psychicznej da się wyjść, trzeba tylko znaleźć sposób i chęci.

Problemy psychiczne

Poniżej znajdziesz opisy często występujących problemów psychicznych, są one jednak tylko opisami, nie zawsze należy się nimi kierować, każdy przypadek należy traktować zupełnie inaczej. Psychoterapeuci wspólnie z klientem opracowują terapię, która jest najlepiej dostosowana do jego indywidualnych potrzeb. Oczywiście każdy psychoterapeuta będzie różnił się co do sposobu prowadzenia terapii, co jest zależne od wielu czynników, począwszy od nurtu – paradygmatu psychoterapeutycznego skończywszy na dopasowaniu osobowości i doświadczenia danego psychoterapeuty.

psychoterapia dla ofiar i sprawców przemocy fizycznej, emocjonalnej i nadużyć psychicznych

Psychoterapia nerwic, zaburzeń nerwowych i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

psychoterapia dla osób z zaburzeniami odżywiania

Uzależnienia fizyczne i psychiczne

psychoterapia zaburzeń depresyjnych, pomoc psychologiczna w depresji

psychoterapia dla osób mających problem w relacjach społecznych i intymnych