Zaznacz stron臋

Przemoc w pracy (mobbing)- psychoterapia, leczenie, pomoc psychologiczna, co na to psychoterapeuta?

Jakie s膮 przyczyny mobbingu w pracy?

Mobbing聽to systematyczne i d艂ugotrwa艂e n臋kanie pracownika przez wsp贸艂pracownik贸w lub prze艂o偶onych. Przyczyny mobbingu mog膮 by膰 r贸偶norodne i zwi膮zane z wieloma czynnikami.

 • Zazdro艣膰 o osi膮gni臋cia –聽Pracownik odnosz膮cy sukcesy mo偶e sta膰 si臋 celem mobbingu z powodu zazdro艣ci koleg贸w. Sukcesy zawodowe mog膮 budzi膰 niech臋膰 u innych, szczeg贸lnie je艣li pracownik wyr贸偶nia si臋 swoimi umiej臋tno艣ciami lub jest regularnie doceniany przez prze艂o偶onych. Zazdro艣膰 o awanse, pochwa艂y lub specjalne projekty mo偶e prowadzi膰 do n臋kania.
 • Konflikty personalne –聽Niewielkie nieporozumienia mog膮 przerodzi膰 si臋 w d艂ugotrwa艂e n臋kanie. R贸偶nice w stylach pracy, osobowo艣ci czy przekonaniach mog膮 eskalowa膰 do poziomu, na kt贸rym jeden z pracownik贸w staje si臋 ofiar膮 systematycznego mobbingu. Konflikty te mog膮 by膰 trudne do rozwi膮zania bez odpowiedniego wsparcia ze strony zarz膮du.
 • Struktura organizacyjna –聽Hierarchiczne struktury mog膮 sprzyja膰 nadu偶yciom w艂adzy. W firmach, gdzie struktura organizacyjna jest silnie hierarchiczna, prze艂o偶eni mog膮 nadu偶ywa膰 swojej w艂adzy, co prowadzi do mobbingu. Pracownicy na ni偶szych stanowiskach cz臋sto nie maj膮 艣rodk贸w ani wsparcia, by broni膰 si臋 przed takim zachowaniem.
 • Brak wsparcia ze strony zarz膮du –聽Firmy, kt贸re nie reaguj膮 na zg艂aszane przypadki mobbingu, mog膮 nie艣wiadomie wspiera膰 takie zachowania. Brak jasnych procedur przeciwdzia艂ania mobbingowi oraz niewystarczaj膮ce wsparcie dla ofiar sprawiaj膮, 偶e mobbing staje si臋 trudniejszy do wykrycia i zwalczania. Pracodawcy musz膮 aktywnie dzia艂a膰, aby zapobiega膰 takim sytuacjom i tworzy膰 bezpieczne 艣rodowisko pracy.

Przyczyny mobbingu w pracy s膮 z艂o偶one i mog膮 wynika膰 z r贸偶nych czynnik贸w, takich jak zazdro艣膰, konflikty personalne, struktura organizacyjna oraz brak wsparcia ze strony zarz膮du. Skuteczne przeciwdzia艂anie mobbingowi wymaga 艣wiadomego dzia艂ania i zaanga偶owania ze strony pracodawcy oraz jasnych procedur zg艂aszania i rozwi膮zywania takich przypadk贸w.

Jakie s膮 rodzaje mobbingu w pracy?

Mobbing w pracy mo偶e przybiera膰 r贸偶ne formy, kt贸re wp艂ywaj膮 na ofiar臋 na r贸偶ne sposoby. Znajomo艣膰 tych rodzaj贸w jest kluczowa, aby skutecznie rozpozna膰 i przeciwdzia艂a膰 temu zjawisku.

Mobbing pionowy

Mobbing pionowy, znany r贸wnie偶 jako聽mobbing hierarchiczny, wyst臋puje wtedy, gdy prze艂o偶ony n臋ka podw艂adnego. Mo偶e to obejmowa膰:

 • Nadmiern膮 kontrol臋: Sta艂e monitorowanie dzia艂a艅 pracownika, ograniczanie jego samodzielno艣ci.
 • Dyskryminacj臋: Preferencyjne traktowanie innych pracownik贸w kosztem osoby mobbowanej.
 • Gro藕by i szanta偶: Wykorzystywanie w艂adzy do zastraszania pracownika.

Mobbing poziomy

Mobbing poziomy聽to sytuacja, w kt贸rej n臋kanie pochodzi od wsp贸艂pracownik贸w na tym samym poziomie hierarchii. Przyk艂ady tego rodzaju mobbingu to:

 • Plotkowanie i oszczerstwa: Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat pracownika.
 • Izolacja spo艂eczna: Wykluczanie z grupy, ignorowanie.
 • Sabota偶: Celowe utrudnianie pracy, np. poprzez ukrywanie informacji lub narz臋dzi niezb臋dnych do wykonywania zada艅.

Mobbing odwr贸cony

Mobbing odwr贸cony聽to rzadziej spotykany rodzaj mobbingu, w kt贸rym podw艂adni n臋kaj膮 swojego prze艂o偶onego. Mo偶e to obejmowa膰:

 • Podwa偶anie autorytetu: Kwestionowanie decyzji prze艂o偶onego, podwa偶anie jego kompetencji.
 • Bojkot: Celowe ignorowanie polece艅 i zalece艅 prze艂o偶onego.
 • Utrudnianie pracy: Sabota偶owanie dzia艂a艅 prze艂o偶onego, aby utrudni膰 mu zarz膮dzanie zespo艂em.

Rodzaje mobbingu w pracy obejmuj膮 mobbing pionowy, poziomy oraz odwr贸cony. Ka偶da z tych form ma swoje specyficzne cechy i mo偶e mie膰 r贸偶norodne skutki dla ofiar. Zrozumienie r贸偶norodno艣ci form mobbingu pozwala na skuteczniejsze przeciwdzia艂anie i wdra偶anie odpowiednich 艣rodk贸w zapobiegawczych w miejscu pracy. Wa偶ne jest, aby organizacje by艂y 艣wiadome tych zagro偶e艅 i podejmowa艂y aktywne dzia艂ania w celu ochrony swoich pracownik贸w.

Jakie s膮 skutki mobbingu w pracy?

Mobbing ma powa偶ne konsekwencje zar贸wno dla ofiar, jak i dla organizacji. Skutki te obejmuj膮 aspekty psychiczne, fizyczne i spo艂eczne, a tak偶e wp艂ywaj膮 na funkcjonowanie ca艂ej firmy.

Skutki dla ofiar

Psychiczne skutki mobbingu

Ofiary mobbingu cz臋sto do艣wiadczaj膮 powa偶nych problem贸w psychicznych. Najcz臋艣ciej wyst臋puj膮:

 • Depresja: Sta艂e n臋kanie prowadzi do utraty rado艣ci 偶ycia i motywacji.
 • Stres: Przewlek艂y stres spowodowany ci膮g艂ym napi臋ciem w miejscu pracy.
 • Zaburzenia l臋kowe: Strach przed p贸j艣ciem do pracy, spotkaniami z mobberami.

Fizyczne skutki mobbingu

D艂ugotrwa艂y mobbing wp艂ywa r贸wnie偶 na zdrowie fizyczne ofiar:

 • Problemy zdrowotne: Cz臋sto wyst臋puj膮 b贸le g艂owy, problemy z sercem, a tak偶e b贸le mi臋艣ni i staw贸w.
 • Bezsenno艣膰: Trudno艣ci z zasypianiem i cz臋ste budzenie si臋 w nocy.

Spo艂eczne skutki mobbingu

Mobbing wp艂ywa na 偶ycie spo艂eczne i relacje interpersonalne:

 • Izolacja: Ofiary mobbingu cz臋sto wycofuj膮 si臋 z 偶ycia towarzyskiego, czuj膮 si臋 odizolowane i osamotnione.
 • Problemy w relacjach: Konflikty i problemy z komunikacj膮 z rodzin膮 i przyjaci贸艂mi.

Skutki dla organizacji

Obni偶ona produktywno艣膰

Zdemotywowani pracownicy nie s膮 w stanie efektywnie wykonywa膰 swoich obowi膮zk贸w. Stres i napi臋cie obni偶aj膮 ich wydajno艣膰, co prowadzi do spadku og贸lnej produktywno艣ci firmy.

Wysoka rotacja pracownik贸w

N臋kane osoby cz臋sto decyduj膮 si臋 na odej艣cie z pracy. Wysoka rotacja pracownik贸w generuje koszty zwi膮zane z rekrutacj膮, szkoleniem nowych pracownik贸w oraz adaptacj膮 do zespo艂u.

Z艂a reputacja firmy

Firma mo偶e zyska膰 z艂膮 opini臋, co wp艂ynie na jej wizerunek na rynku. Z艂a reputacja zniech臋ca potencjalnych kandydat贸w do aplikowania o prac臋, a tak偶e mo偶e wp艂yn膮膰 na relacje z klientami i partnerami biznesowymi.

Jak mo偶na zapobiega膰 mobbingowi w pracy?

Prewencja mobbingu wymaga 艣wiadomych i konsekwentnych dzia艂a艅 ze strony pracodawcy. Kluczowe elementy zapobiegania mobbingowi obejmuj膮 edukacj臋, jasne procedury, wsparcie psychologiczne oraz promowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej.

Szkolenia dla pracownik贸w

Edukacja na temat mobbingu i jego konsekwencji聽jest niezb臋dna. Regularne szkolenia pomagaj膮 pracownikom rozpozna膰 mobbing oraz dowiedzie膰 si臋, jak reagowa膰 na takie sytuacje. Szkolenia powinny obejmowa膰:

 • Definicje i formy mobbingu: U艣wiadomienie pracownikom, czym jest mobbing i jak mo偶e si臋 przejawia膰.
 • Konsekwencje mobbingu: Om贸wienie skutk贸w mobbingu dla ofiar, zespo艂贸w i ca艂ej organizacji.
 • Procedury zg艂aszania: Wyja艣nienie, jak zg艂asza膰 przypadki mobbingu i jakie kroki b臋d膮 podejmowane.

Jasne procedury zg艂aszania

Ustanowienie klarownych zasad zg艂aszania przypadk贸w mobbingu聽jest kluczowe. Pracownicy musz膮 wiedzie膰, do kogo mog膮 si臋 zwr贸ci膰 i jakie kroki zostan膮 podj臋te po zg艂oszeniu. Skuteczne procedury obejmuj膮:

 • Anonimowe zg艂aszanie: Mo偶liwo艣膰 zg艂aszania mobbingu bez obawy przed represjami.
 • Szybkie reakcje: Pracodawcy powinni natychmiast reagowa膰 na zg艂oszenia, aby zapobiec eskalacji problemu.
 • Dokumentacja: Ka偶dy przypadek mobbingu powinien by膰 dok艂adnie udokumentowany i przeanalizowany.

Wsparcie psychologiczne

Dost臋pno艣膰 dla pracownik贸w konsultacji z psychologiem聽jest istotnym elementem zapobiegania mobbingowi. Pracownicy powinni mie膰 dost臋p do:

 • Poradnictwa psychologicznego: Mo偶liwo艣膰 rozmowy z psychologiem w celu om贸wienia problem贸w i uzyskania wsparcia emocjonalnego.
 • Program贸w wsparcia: Programy wspieraj膮ce zdrowie psychiczne pracownik贸w, takie jak warsztaty radzenia sobie ze stresem.

Kultura organizacyjna

Promowanie kultury szacunku i wsp贸艂pracy w miejscu pracy聽jest fundamentem zapobiegania mobbingowi. Pracodawcy powinni d膮偶y膰 do:

 • Budowania zaufania: Stworzenia atmosfery, w kt贸rej pracownicy czuj膮 si臋 bezpieczni i szanowani.
 • Transparentno艣ci: Otwartej komunikacji i jasnych zasad post臋powania.
 • Wzmacniania relacji zespo艂owych: Organizowania integracji zespo艂owych i wspierania wsp贸艂pracy mi臋dzy pracownikami.

Jakie s膮 prawne aspekty mobbingu w Polsce?

Polskie prawo chroni pracownik贸w przed mobbingiem, a Kodeks Pracy nak艂ada na pracodawc贸w okre艣lone obowi膮zki. Kluczowe aspekty prawne obejmuj膮:

Obowi膮zek pracodawcy

Pracodawca ma obowi膮zek przeciwdzia艂a膰 mobbingowi. Oznacza to, 偶e musi podejmowa膰 dzia艂ania prewencyjne, reagowa膰 na zg艂oszenia i podejmowa膰 kroki maj膮ce na celu eliminacj臋 mobbingu w miejscu pracy.

Odszkodowania i zado艣膰uczynienia

Ofiary mobbingu mog膮 ubiega膰 si臋 o odszkodowanie oraz zado艣膰uczynienie za doznane krzywdy. W przypadku udowodnienia mobbingu, pracownik ma prawo do rekompensaty za szkody psychiczne i fizyczne, kt贸re poni贸s艂 w wyniku n臋kania.

Procedury s膮dowe

Pracownik mo偶e wnie艣膰 spraw臋 do s膮du pracy, je艣li do艣wiadczy艂 mobbingu. Procedury s膮dowe umo偶liwiaj膮 dochodzenie swoich praw i uzyskanie sprawiedliwo艣ci. S膮d mo偶e nakaza膰 pracodawcy wyp艂at臋 odszkodowania oraz wprowadzenie zmian maj膮cych na celu zapobieganie mobbingowi.

Jak reagowa膰 na mobbing w pracy?

Ofiara mobbingu powinna podj膮膰 konkretne kroki, aby skutecznie reagowa膰 na n臋kanie. Oto zalecane dzia艂ania:

Dokumentowa膰 incydenty

Prowadzenie dziennika wydarze艅 i zbieranie dowod贸w聽jest kluczowe. Dokumentacja powinna obejmowa膰:

 • Opis incydent贸w: Szczeg贸艂owy opis sytuacji, daty, miejsca i os贸b zaanga偶owanych.
 • Dowody: E-maile, wiadomo艣ci, nagrania czy 艣wiadectwa wsp贸艂pracownik贸w.

Zg艂asza膰 przypadki

Zg艂aszanie n臋kania do prze艂o偶onego, dzia艂u HR lub zwi膮zk贸w zawodowych聽jest niezb臋dne. Pracownik powinien:

 • Informowa膰 odpowiednie osoby: Zg艂asza膰 mobbing bezpo艣rednio do os贸b odpowiedzialnych za zarz膮dzanie zasobami ludzkimi.
 • Korzysta膰 z procedur wewn臋trznych: Stosowa膰 si臋 do wewn臋trznych procedur zg艂aszania i post臋powania w przypadku mobbingu.

Szuka膰 wsparcia

Skorzystanie z pomocy psychologicznej oraz prawnej聽mo偶e pom贸c ofiarom mobbingu. Pracownicy powinni:

 • Korzysta膰 z us艂ug psychologa: Uczestniczy膰 w sesjach terapeutycznych, aby uzyska膰 wsparcie emocjonalne.
 • Szuka膰 porad prawnych: Konsultowa膰 si臋 z prawnikiem specjalizuj膮cym si臋 w prawie pracy, aby zrozumie膰 swoje prawa i mo偶liwo艣ci dzia艂ania.

Mobbing w pracy to powa偶ny problem, kt贸ry wymaga stanowczych dzia艂a艅 zar贸wno ze strony pracodawcy, jak i pracownik贸w. Edukacja, wsparcie i konsekwentne reagowanie mog膮 pom贸c w ograniczeniu tego zjawiska. Stworzenie bezpiecznego i wspieraj膮cego 艣rodowiska pracy jest kluczowe dla zdrowia i dobrostanu wszystkich pracownik贸w.

R贸偶ne podej艣cia w leczeniu i radzeniu sobie z problemami psychicznymi

Leczenie i radzenie sobie z problemami psychicznymi mo偶e by膰 realizowane za pomoc膮 r贸偶nych podej艣膰 terapeutycznych, z kt贸rych ka偶de ma swoje unikalne metody i cele. Oto najwa偶niejsze z nich:

Psychoterapia psychodynamiczna i psychoanalityczna

Psychoterapia psychodynamiczna i psychoanalityczna聽koncentruje si臋 na badaniu nie艣wiadomych proces贸w psychicznych oraz ich wp艂ywu na zachowanie i emocje pacjenta. Terapia ta zak艂ada, 偶e wiele problem贸w psychicznych ma swoje korzenie w nierozwi膮zanych konfliktach z przesz艂o艣ci, cz臋sto z dzieci艅stwa. Celem jest u艣wiadomienie pacjentowi tych konflikt贸w oraz zrozumienie ich wp艂ywu na obecne problemy, co pozwala na ich stopniowe rozwi膮zanie.

Psychoterapia CBT (poznawczo-behawioralna)

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT)聽skupia si臋 na identyfikacji i modyfikacji negatywnych wzorc贸w my艣lenia oraz zachowa艅, kt贸re przyczyniaj膮 si臋 do problem贸w psychicznych. CBT jest podej艣ciem kr贸tkoterminowym i skoncentrowanym na konkretnych problemach, takich jak l臋k, depresja czy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Terapeuci CBT pomagaj膮 pacjentom w rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie z trudno艣ciami oraz w nauce nowych umiej臋tno艣ci, kt贸re wspieraj膮 ich zdrowie psychiczne.

Psychoterapia humanistyczna

Psychoterapia humanistyczna聽k艂adzie nacisk na indywidualny rozw贸j oraz samoaktualizacj臋 pacjenta. Terapeuci humanistyczni wierz膮, 偶e ka偶dy cz艂owiek ma w sobie potencja艂 do samorealizacji i wzrostu, a ich rol膮 jest wspieranie pacjenta w odkrywaniu i realizowaniu tego potencja艂u. Terapia ta opiera si臋 na tworzeniu empatycznego, autentycznego i bezwarunkowo akceptuj膮cego 艣rodowiska terapeutycznego, kt贸re umo偶liwia pacjentowi lepsze zrozumienie siebie i swoich potrzeb.

Psychoterapia systemowa

Psychoterapia systemowa聽koncentruje si臋 na relacjach i dynamice w systemach, takich jak rodzina czy grupa spo艂eczna, do kt贸rej pacjent nale偶y. Podej艣cie to zak艂ada, 偶e problemy psychiczne cz臋sto wynikaj膮 z dysfunkcyjnych wzorc贸w interakcji w tych systemach. Terapeuci systemowi pracuj膮 nad popraw膮 komunikacji, rozwi膮zaniem konflikt贸w oraz wzmocnieniem wi臋zi mi臋dzy cz艂onkami systemu, co prowadzi do lepszego funkcjonowania jednostek i ca艂ego systemu.

Psychoterapia noutetyczna – biblijna napominaj膮ca

Psychoterapia noutetyczna, znana r贸wnie偶 jako biblijna napominaj膮ca, opiera si臋 na zasadach i naukach biblijnych. Terapeuci noutetyczni wierz膮, 偶e problemy psychiczne wynikaj膮 z grzechu i niew艂a艣ciwych relacji z Bogiem. Leczenie polega na napominaniu i pouczaniu pacjent贸w w duchu biblijnym, pomagaj膮c im zrozumie膰 swoje problemy w kontek艣cie wiary oraz znale藕膰 duchowe i moralne rozwi膮zania zgodne z naukami Pisma 艢wi臋tego.

Wybierz terapeut臋:

Jeste艣 psychoterapeut膮, psychologiem, psychiatr膮?

Je艣li niesiesz pomoc psychologiczn膮 pacjentom, dopisz si臋 do naszej og贸lnopolskiej bazy psychoterapeut贸w, psycholog贸w, psychiatr贸w i innych os贸b nios膮cych psychologiczn膮 pomoc.

Tematy powi膮zane:

Życie składa się zarówno ze wspólnych działań, jak...

Ten artyku艂 porusza takie tematy jak: