Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

Psychoterapia psychodynamiczna w Lublinie

Kontakt: 

Adres Gabinetu:
-
Ośrodek Terapii Psychodynamicznej., Czechowska, Lublin, Poland

Mateusz Łukasik

Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Marii Cure-Skłodowskiej w Lublinie, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (kursy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) .

Moją pracę psychologiczną i psychoterapeutyczną opieram o paradygmat psychodynamiczny. W dużym skrócie według psychoterapii psychodynamicznej problemy człowieka są efektem niekorzystnego sposobu rozumienia rzeczywistości. Psychoterapia psychodynamiczna podkreśla znaczenie nieświadomości w naszym życiu oraz przeszłych doświadczeń mających wpływ na kształtowanie naszego zachowania. Opiera się na założeniu, że istnieje nieświadomość (co potwierdzają najnowsze badania z dziedziny neuronauki) oraz mechanizmy obronne chroniące nas przed uświadamianiem często nieprzyjemnych lub bolesnych uczuć, postaw czy relacji z przeszłości. Na przykład takim mechanizmem obronnym może być rozszczepienie polegające na spostrzeganiu świata, osób, lub konkretnych wydarzeń tylko jednowymiarowo (np. pamiętanie jedynie skrajnie dobrych, przesadnie idealizujących doświadczeń związanych z relacją z matką, przy jednoczesnym ocenianiu swojego dzieciństwa, jako samotne i mało szczęśliwe). Psychoterapia psychodynamiczna polega między innymi na uświadomieniu sobie przez pacjenta trudnych, bolesnych uczuć po to, aby je poznać, oraz zrozumieć jak przeszłe wydarzenia wpływały i obecnie wpływają na życie pacjenta. Leczenie odbywa się poprzez zachęcanie ludzi do odkrywania sedna często nierozwiązanych problemów sprzed lat, poprzez rozmowę o ważnych osobach w życiu pacjenta, o relacjach z najbliższymi mu osobami. Psychoterapia psychodynamiczna korzysta i opiera się na teorii psychoanalitycznej. Jednak w porównaniu do psychoanalitycznej terapii, terapia psychodynamiczna jest w większym stopniu skoncentrowana na relacji z pacjentem.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w systemie oświaty (gimnazjum), jednostce wojskowej (szkoła podoficerska sił powietrznych), organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), gminnym ośrodku pomocy społecznej prowadząc konsultacje psychologiczne, interwencję kryzysową, treningi i szkolenia grupowe oraz psychoterapię indywidualną. Uczestniczyłem we własnej, dwuletniej analizie grupowej (self-experience). Ukończyłem trzymiesięczny staż kliniczny na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz staż współprowadząc I rok zajęć na Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży.

Obecnie przyjmuję w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej w Lublinie przy ul. Czechowskiej 42/4, gdzie prowadzę psychoterapię. Pacjenci objęci pomocą psychologiczną to młodzież (najczęściej przejawiająca konflikty z prawem, acting-out’y, objawy nerwicowe, depresyjne) i osoby dorosłe (m.in. zaburzenia osobowości, depresja, nerwice,).

Cały czas doskonalę swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne poddając swoją pracę regularnej superwizji i uczestnicząc w szkoleniach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.