Zaznacz stronę

Psychoterapia dla młodzieży i nastolatków

Kiedy przemierzamy zawiłości dorastania, fascynujący, choć często burzliwy proces przejścia z dzieciństwa do dorosłości, napotykamy na wiele wyzwań. W dzisiejszych czasach, kiedy młodzież jest narażona na presję społeczną, szkolną i cyfrową jak nigdy wcześniej, zrozumienie i wsparcie ich zdrowia psychicznego staje się niezwykle istotne.

W tym kontekście psychoterapia nastolatków odgrywa kluczową rolę. Ten specjalistyczny rodzaj terapii, dostosowany do specyficznych potrzeb młodych ludzi, potrafi przynieść konkretną pomoc w obliczu trudności. Może być skierowany na szeroki zakres problemów, od zaburzeń lękowych i depresji, przez problemy z zachowaniem, aż do kwestii związanych z tożsamością i samopoczuciem.

Poniżej skupimy się na wyjaśnieniu, jak psychoterapia nastolatków może pomóc młodym ludziom poradzić sobie z trudnościami związanymi z tym kluczowym okresem rozwoju. Przyjrzymy się różnym technikom i podejściom terapeutycznym, jak również omówimy, jak rodzice i opiekunowie mogą wspierać swoje dzieci podczas tego procesu.

 

Psychoterapia w okresie dojrzewania

Adolescencja to okres, w którym zachodzą znaczące przemiany, niemalże wszystko ulega odnowie. Ciała, gesty, myśli, emocje, pragnienia, prawa i obowiązki wkraczają w fazę przejścia, w której elementy najbardziej dziecięce stopniowo ustępują miejsca nowej tożsamości. Okres nowych doświadczeń, wątpliwości, iluzji, śmiałych decyzji, wewnętrznych i zewnętrznych osiągnięć zaznacza nowy sposób bycia i funkcjonowania w świecie.

To właśnie w czasie adolescencji pojawia się pragnienie nawiązywania nowych relacji poza rodziną. W interakcjach z przyjaciółmi, partnerami, miłościami czy fascynacjami, nastolatek zaczyna dzielić się spostrzeżeniami i myślami, które stopniowo odróżniają go od rodziców i potwierdzają jego unikalność.

Często zauważa się pewne zachowania i czynniki u nastolatków, takie jak impulsywność, buntowniczość, nadmierne ryzyko, nadużywanie narkotyków, alkoholu itp. W takich sytuacjach rodzice często zastanawiają się, jak radzić sobie z nastolatkiem, nie zakłócając jego rozwoju.

Udział rodziców w tym etapie życia jest niezwykle istotny, a na nich spoczywa zadanie kształtowania postaw nastolatka, który balansuje na granicy między zdrowiem a patologią. Ważne jest również konfrontowanie konfliktów między pokoleniami, aby wspólnie przeżywać ten etap z nastolatkami, zawsze szanując ich dążenie do niezależności, które jest charakterystyczne dla tego okresu.

Psychoterapia ma na celu stworzenie „neutralnego” miejsca, gdzie nastolatek może swobodnie rozmawiać o swoich lękach, pragnieniach, nadziejach, strachach, pomysłach i wątpliwościach pod czujnym okiem profesjonalisty, jakim jest psycholog. Praca psychoterapeutyczna daje młodzieży możliwość zastanowienia się nad tym nowym stanem bycia i poczucia wsparcia w tym momencie wielu zmian, co może przyczynić się do dojrzewania i rozwoju osobistego.

Wyzwania związane psychoterapią nastolatków

Nie zwracanie uwagi na tłumione zachowania

Interwencje terapeutyczne wśród dzieci i młodzieży podlegają specyficznym wyzwaniom, wiele z nich wynika z zależności od członków rodziny, spowodowanej brakiem niezależności klienta na obecnym etapie życia. W przeciwieństwie do psychoterapii dorosłych rzadko zdarza się, że to klient sam szuka leczenia w psychoterapii dziecięcej. Zaangażowanie rodziców w proces leczenia często prowadzi do częstego ignorowania tłumionych problemów behawioralnych lub emocjonalnych, takich jak lęk i depresja, przy czym większość skierowań dotyczy zachowań zakłócających.

Brak motywacji.

Relacje między dzieckiem a rodzicem w psychoterapii mają również tendencję do zwiększania niewspółmierności w kwestii procesów leczenia. Dzieci mogą być niechętne do akceptacji idei poddania się psychoterapii, jeśli zostaną do tego zmuszone przez stronę trzecią. Ta niechęć do przestrzegania harmonogramu psychoterapeutycznego przyczynia się do problemu zatrzymania klientów w terapii, ponieważ 40%-60% dzieci i młodzieży kończy z niej rezygnując z powodu braku motywacji.

Problemy ze stylami raportowania

Wiele wyzwań związanych z psychoterapią dziecięcą wynika z niewydajnego raportowania symptomów klienta. Metody uzyskiwania informacji o symptomach zwykle obejmują kwestionariusze i wywiady, które mogą wpływać na sposób odpowiedzi klienta. Istotne cechy symptomów, takie jak czas trwania i intensywność, mogą nie być wiarygodne, jeśli klient pomija kluczowe informacje ze strachu lub z obawy przed zakłopotaniem.

Kiedy zgłosić się na psychoterapię

Zrozumienie, kiedy zgłosić się z nastolatkiem na psychoterapię, może być niezwykle istotne dla jego zdrowia psychicznego i ogólnego dobrobytu. To ważne, aby zauważać znaki, które mogą wskazywać, że nastolatek ma trudności. Oto kilka sytuacji, w których warto rozważyć zgłoszenie się na psychoterapię:

 • Zauważalne zmiany w zachowaniu: Jeżeli nastolatek nagle zaczyna zachowywać się inaczej niż zwykle – na przykład wycofuje się z aktywności, które wcześniej go cieszyły, często jest smutny lub zły, lub ma trudności z koncentracją – może to być sygnał, że potrzebuje wsparcia.
 • Trudności w szkole: Problemy ze skupieniem się na nauce, spadek ocen, częste konflikty z nauczycielami lub rówieśnikami mogą świadczyć o tym, że nastolatek boryka się z problemami emocjonalnymi lub psychicznymi.
 • Problemy ze snem i apetytem: Zmiany w apetycie lub problem ze snem, takie jak bezsenność, mogą być oznaką stresu, lęku czy depresji.
 • Zmiany w relacjach z rówieśnikami: Jeżeli nastolatek nagle zrywa relacje z dotychczasowymi przyjaciółmi, izoluje się lub jest często przedmiotem drwin i nękania, może to sugerować, że potrzebuje pomocy.
 • Autodestrukcyjne zachowania: Wszelkie oznaki samookaleczania, rozmowy o samobójstwie, nadużywanie alkoholu lub narkotyków są poważnymi sygnałami, które wymagają natychmiastowej interwencji.
 • Wysoki poziom stresu lub lęku: Jeżeli nastolatek wydaje się być nieustannie zestresowany, niespokojny, czy zbyt obawia się sytuacji, które normalnie nie powinny wywoływać takiego lęku, może to wskazywać na potrzebę psychoterapeutycznego wsparcia.
 • Trudności z samoakceptacją: Wiele nastolatków boryka się z kwestiami tożsamości, orientacji seksualnej, wyglądu czy akceptacji siebie. Jeżeli te problemy zaczynają powodować duży dyskomfort, psychoterapia może okazać się pomocna.
 • Wybuchy emocji: Jeżeli nastolatek ma trudności z kontrolą emocji, wyraża swoje uczucia poprzez nagłe wybuchy gniewu, płacz lub innych intensywnych reakcji emocjonalnych, może to być sygnał, że potrzebuje wsparcia w radzeniu sobie z emocjami.
 • Zagubienie w świecie cyfrowym: Jeśli zauważymy, że nastolatek zbyt intensywnie angażuje się w życie wirtualne, zaniedbując przy tym realne doświadczenia, relacje i obowiązki, może to wskazywać na potrzebę profesjonalnej pomocy.
 • Zmiana wagi: Nagły i nieoczekiwany wzrost lub spadek masy ciała może być sygnałem problemów emocjonalnych, takich jak depresja, lęk, a nawet zaburzenia odżywiania.
 • „Krótki lont”: Jeżeli zauważysz, że Twój nastolatek ma bardzo mało cierpliwości, reaguje złością na drobne niedogodności i ma trudności z kontrolowaniem swojego gniewu, może to być znak, że potrzebuje wsparcia w nauce radzenia sobie ze stresem.
 • Utrata zainteresowań: Jeżeli nastolatek z dnia na dzień porzuca swoje dotychczasowe zainteresowania, hobby, sporty, które zawsze go cieszyły, może to wskazywać na potrzebę skonsultowania się z terapeutą.
 • Nadmierne zamartwianie się o przyszłość: Młodzież często zastanawia się nad swoją przyszłością, ale jeżeli zaczyna to powodować niezdrowy poziom stresu lub lęku, psychoterapia może okazać się pomocna.
 • Zmiana w zdolnościach społecznych: Jeżeli nastolatek zaczyna mieć trudności w nawiązywaniu nowych kontaktów, utrzymaniu istniejących relacji, czy wycofuje się z interakcji społecznych, może to wskazywać na potrzebę wsparcia terapeutycznego.

Pamiętajmy, że każdy nastolatek jest inny i może przeżywać unikalne trudności. Istotne jest, aby obserwować ich zachowanie, rozmawiać z nimi o tym, co się dzieje, i nie bać się szukać profesjonalnej pomocy, kiedy jest to potrzebne.

 

Formy terapii dla młodzieży

Terapia młodzieży może przyjmować różne formy, zależnie od konkretnych potrzeb i okoliczności. Oto kilka powszechnych form terapii:

 • Terapia indywidualna: Terapia indywidualna jest jedną z najczęściej stosowanych form terapii dla młodzieży. W tym ujęciu terapeuta pracuje bezpośrednio z młodą osobą, aby pomóc jej zrozumieć i radzić sobie z problemami, z jakimi się boryka.
 • Terapia rodzinna: W terapii rodzinnej terapeuta pracuje z całą rodziną, pomagając jej zrozumieć dynamikę rodzinna i jak wpływa ona na zachowanie młodej osoby. Może to obejmować naukę nowych umiejętności komunikacji i radzenia sobie z problemami.
 • Terapia grupowa: W terapii grupowej młode osoby spotykają się w grupie z innymi, którzy mają podobne problemy. Mogą to być grupy wsparcia dla młodzieży zmagającej się z określonymi problemami, takimi jak depresja, lęk, uzależnienia czy problemy z agresją.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): CBT jest bardzo skutecznym rodzajem terapii dla młodzieży. Skupia się ona na pomocy młodym osobom w zrozumieniu, jak ich myśli wpływają na ich uczucia i zachowania. Następnie uczy je, jak zmieniać swoje myśli i zachowania, aby czuć się lepiej.
 • Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT): DBT jest szczególnie skuteczna dla młodzieży, która boryka się z silnymi emocjami i impulsywnym zachowaniem. Naucza ona umiejętności radzenia sobie z emocjami, takich jak mindfulness, regulacja emocji i tolerancja na stres.
 • Terapia przez sztukę lub muzykę: Te formy terapii mogą być szczególnie skuteczne dla młodzieży, która ma trudności z wyrażaniem siebie słowami. Sztuka i muzyka mogą być formą wyrażania emocji i uczuć.
 • Terapia przez zabawę: Jest to forma terapii często stosowana u młodszych dzieci, ale może być również skuteczna dla niektórej młodzieży. Terapia przez zabawę wykorzystuje zabawki, gry i inne środki do pomocy dzieciom i młodzieży w wyrażaniu swoich uczuć i rozwiązywaniu problemów.
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach: Ta forma terapii skupia się na pomocy młodzieży w identyfikacji i pracy nad osiągnięciem konkretnych celów, zamiast skupiać się na problemach i przeszłości. To podejście często jest skuteczne, ponieważ może dawać młodzieży poczucie osiągnięcia i postępu.
 • Terapia behawioralna oparta na uwadze (MBCT): MBCT łączy techniki poznawcze z praktykami mindfulness. Jest to szczególnie przydatne dla młodzieży, która boryka się z przewlekłym stresem, lękiem czy depresją. W tym podejściu młodzież uczy się zauważać swoje myśli i uczucia bez oceny, co pozwala na lepsze radzenie sobie z negatywnymi emocjami.
 • Terapia traumy skoncentrowana na dziecku (TF-CBT): TF-CBT to forma interwencji zaprojektowana specjalnie dla dzieci i młodzieży, które doświadczyły traumy. Ta forma terapii pomaga młodym osobom poradzić sobie z trudnymi emocjami i reakcjami związanymi z doświadczoną traumą.
 • Poradnictwo szkolne: Wiele szkół oferuje poradnictwo na miejscu dla uczniów, którzy borykają się z problemami emocjonalnymi, społecznymi lub behawioralnymi. Doradcy szkolni mogą pomagać uczniom w radzeniu sobie ze stresem związanym z nauką, problemami z rówieśnikami, problemami rodzinnymi i innymi kwestiami.

Wszystkie te formy terapii mogą być skuteczne, ale wybór odpowiedniej metody zależy od indywidualnych potrzeb młodej osoby. Ważne jest, aby młodzi ludzie czuli się komfortowo i bezpiecznie w trakcie terapii, niezależnie od wybranej metody.

 

Jak wyglądają w praktyce spotkania w ramach psychoterapii dla młodzieży?

Spotkania psychoterapeutyczne dla młodzieży są dostosowane do ich specyficznych potrzeb i mogą wyglądać inaczej w zależności od terapeuty, podejścia terapeutycznego oraz indywidualnych potrzeb i problemów młodej osoby. Poniżej przedstawiamy, jak mogą wyglądać te spotkania w praktyce:

 1. Pierwsza wizyta: Na pierwszym spotkaniu psycholog lub psychoterapeuta zazwyczaj rozmawia zarówno z rodzicem/opiekunem, jak i z nastolatkiem. Celem jest zrozumienie problemu, z którym zgłasza się młoda osoba, oraz przedstawienie procesu terapeutycznego. Terapeuta wyjaśni, czego można oczekiwać od terapii, jakie są zasady prywatności i poufności oraz odpowie na wszelkie pytania.
 2. Sesje indywidualne: Po pierwszej wizycie nastolatki zazwyczaj spotykają się indywidualnie z terapeutą. Sesje te trwają zwykle od 45 do 60 minut i odbywają się raz w tygodniu, chociaż częstotliwość może zależeć od potrzeb młodej osoby. Podczas tych spotkań nastolatek ma przestrzeń, by wyrazić swoje myśli, uczucia i obawy. Terapeuta stara się pomóc nastolatkowi zrozumieć i radzić sobie z tym, co go trapi.
 3. Techniki terapeutyczne: Terapeuci używają różnych technik i podejść, aby pomóc młodym ludziom. Mogą to być rozmowy, zadania do wykonania w domu, techniki relaksacyjne, ćwiczenia z zakresu uważności, techniki poznawczo-behawioralne, a także elementy terapii poprzez sztukę, takie jak rysowanie, pisanie, muzyka itp. Wybór technik zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji nastolatka.
 4. Sesje rodzinne: W niektórych przypadkach terapeuta może zaproponować sesje rodzinne, na których obecni są wszyscy członkowie rodziny lub tylko niektórzy z nich. Celem tych sesji jest poprawa komunikacji i zrozumienia między członkami rodziny, a także pracy nad konkretnymi problemami rodzinnymi.
 5. Praca nad celami: W trakcie terapii nastolatek, wspólnie z terapeutą, pracuje nad określeniem celów terapii. Cele te mogą dotyczyć radzenia sobie ze stresem, poprawy samooceny, lepszego zarządzania emocjami, poprawy relacji z rówieśnikami czy rodziną itp. Terapeuta pomoże nastolatkowi w osiągnięciu tych celów, dostarczając mu narzędzi i strategi.
 6. Ocena postępów: W trakcie procesu terapeutycznego terapeuta regularnie ocenia postępy młodej osoby w osiąganiu ustalonych celów. To pozwala na dostosowanie podejścia i strategii, jeśli jest to konieczne, oraz na monitorowanie efektywności terapii.
 7. Współpraca z innymi profesjonalistami: W niektórych przypadkach psychoterapeuta może współpracować z innymi profesjonalistami, takimi jak nauczyciele, pediatrzy, psychiatrzy, jeżeli taka współpraca jest niezbędna do kompleksowego wsparcia nastolatka. Oczywiście, taka współpraca odbywa się z pełnym poszanowaniem zasad poufności i tylko za zgodą nastolatka i jego rodziców.
 8. Zakończenie terapii: Terapia nie trwa wiecznie. Kiedy nastolatek poczuje się lepiej, osiągnie swoje cele terapeutyczne lub gdy terapeuta uzna, że nastolatek już nie potrzebuje terapii, nastąpi proces zakończenia terapii. Terapeuta pomoże nastolatkowi przygotować się do tego etapu, omówić postępy, które zostały osiągnięte, i planować strategie radzenia sobie w przyszłości.

Pamiętajmy, że każda osoba jest inna i to, co działa dla jednego nastolatka, może nie działać dla innego. Dlatego ważne jest, aby znaleźć terapeutę, który jest odpowiedni dla konkretnego nastolatka, i podejście terapeutyczne, które najlepiej spełnia jego indywidualne potrzeby. Terapia może być trudnym procesem, ale z odpowiednim wsparciem, może przynieść wiele korzyści, pomagając młodym ludziom radzić sobie z trudnościami i rozwijać się na zdrowe, szczęśliwe dorosłe osoby.

 

Czy należy bać się psychoterapeuty dla młodzieży?

Nie, nie ma powodu, aby obawiać się psychoterapii dla młodzieży. W rzeczywistości jest to bardzo ważne narzędzie, które może pomóc młodym ludziom radzić sobie z różnorodnymi wyzwaniami psychicznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Oto kilka kluczowych punktów, które mogą pomóc rozwiać obawy:

 • Profesjonalizm: Psychoterapeuci są wysoko wykwalifikowanymi profesjonalistami, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie w celu zapewnienia skutecznej pomocy. Ich celem jest pomoc klientom, a nie ich krzywdzenie.
 • Poufność: Wszystko, co jest mówione podczas sesji terapeutycznych, jest poufne. Terapeuta nie może dzielić się informacjami o swoim kliencie bez jego wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje ryzyko szkody dla klienta lub innych.
 • Skupienie na potrzebach klienta: Terapeuta skupia się na potrzebach i dobrostanie swojego klienta. Celem jest pomoc młodym ludziom w zrozumieniu swoich uczuć, myśli i zachowań, a następnie w rozwijaniu skutecznych strategii radzenia sobie z wyzwaniami.
 • Współpraca: Terapia jest procesem współpracy między terapeutą a klientem. Terapeuta nie narzuca swoich opinii ani decyzji. Zamiast tego, pracuje z klientem, aby pomóc mu znaleźć rozwiązania, które są dla niego najbardziej odpowiednie.
 • Bezpieczeństwo: Terapia powinna być bezpiecznym miejscem, w którym młodzi ludzie mogą wyrażać swoje uczucia i myśli bez obawy przed oceną.
 • Praca nad emocjami: W terapii młodzież ma możliwość pracy nad trudnymi emocjami i uczuciami w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Może to pomóc im lepiej zrozumieć siebie i radzić sobie z wyzwaniami, z jakimi się borykają.

Oczywiście, jak w przypadku każdej formy terapii, może to być czasem trudne i niekomfortowe. Ne ogół rzecz biorąc, psychoterapia jest bezpiecznym i skutecznym sposobem na pomoc młodym ludziom w radzeniu sobie z wyzwaniami psychicznymi i emocjonalnymi.

 

Psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci zamujący się terapia dzieci i młodzieży

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.