Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

Psychoterapia psychodynamiczna dla dorosłych i dla dzieci w Krakowie

Kontakt: 

Ewelina Smagała-Rogalska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i trenerem umiejętności psychospołecznych. W GABINECIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII (Kraków) prowadzę konsultacje i psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym.

Do skorzystania z mojej oferty zapraszam osoby, które w życiu prywatnym lub zawodowym/szkolnym doświadczają problemów, z którymi czują, że sobie nie radzą, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi np.

  • lękowymi (np. fobie, natrętne myśli, kompulsywne zachowania, napady lęku, stałe uczucie niepokoju),
  • afektywnymi, czyli dotyczącymi nastroju (np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, stałe wahania nastroju, stale obniżony nastrój),
  • emocji i zachowania (np. depresja młodzieńcza, niska samoocena, lękliwość, nadpobudliwość, agresywne zachowanie),
  • odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość psychogenna),
  • osobowości (np. mieszane zaburzenia osobowości, osobowość unikająca, zależna, obsesyjno-kompulsywna, narcystyczna, z pogranicza, czyli borderline),
  • psychotycznymi (np. schizofrenia, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia schizoafektywne, czyli będące połączeniem objawów charakterystycznych dla zaburzeń afektywnych i schizofrenii).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc diagnozę psychologiczną i psychoterapię w poradniach zdrowia psychicznego oraz na dziennym oddziale leczenia nerwic. Pracowałam również jako doradca edukacyjny ze studentami niepełnosprawnymi, chorującymi przewlekle i z zaburzeniami psychicznymi oraz jako trener – profilaktyk, prowadząc warsztaty z dziećmi i młodzieżą oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim, jak również Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Dodatkowo zawodowo interesuję się również treningiem twórczości oraz arteterapią, zwłaszcza choreoterapią, czyli terapią przez taniec i ruch. Ukończyłam Podyplomowy Kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi i Kurs Instruktorski Choreoterapii w Katowicach.

Z psychoterapii psychodynamicznej, którą praktykuję może skorzystać praktycznie każdy, ponieważ metoda ta zapewnia dostosowanie sposobu pracy i rozumienie pacjenta do jego indywidualności i specyfiki zgłaszanego problemu. Regularnie poddaję swoją pracę superwizji. Zapewniam dyskrecję i poszanowanie wartości zgłaszających się osób. Więcej informacji o sposobie mojej pracy i ofercie znajdziesz na stronie: www.ewelinasmagala.pl