Polityka Prywatno艣ci

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z聽art. 13聽og贸lnego rozporz膮dzenia o聽ochronie danych osobowych z聽dnia 27聽kwietnia 2016聽r. (Dz.聽Urz. UE L 119聽z聽04.05.2016) zwanej dalej RODO, informuj臋, i偶:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Tomasz Urban, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 KREI Tomasz Urban, adres siedziby: ul. Powsta艅c贸w 42/1, 31-422 Krak贸w, NIP: 9452017392, adres poczty: rodo@krei.pl

2) Cele przetwarzania, w zale偶no艣ci od strony/us艂ugi oferowanej przez administratora

 

 • w celu realizacji zam贸wie艅/zlece艅, w tym tak偶e rejestracji konta w sklepach i us艂ugach internetowych;
 • w celu sprzeda偶y produkt贸w ze sklepu internetowego;
 • w celu rozsy艂ania newslettera, informacji marketingowych, informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮;
 • w celu rozsy艂ania i prowadzenia kurs贸w online;
 • w celu przeprowadzenia konkurs贸w;
 • w聽celu zawarcia i聽wykonywania umowy (kontraktu) na聽prowadzenie terapii, coachingu, konsultacji, na聽podstawie Pani/Pana zainteresowania w艂asn膮 terapi膮 i us艂ugami w聽tym zakresie;
 • w聽celu realizacji procesu superwizji, w聽kt贸rym聽jako psychoterapeuci, wsp贸艂pracujemy z聽superwizorami, aby poszerzy膰 umiej臋tno艣ci zawodowe i, co istotne, zapewni膰 Pani/Panu bezpiecze艅stwo przy tocz膮cej si臋 terapii;
 • w聽celu oferowania Pani/Panu innych us艂ug z聽naszych stron, w聽tym dobierania ich pod聽k膮tem Pani/Pana potrzeb, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

UWAGA: Ka偶dy cel przetwarzania danych jest osobn膮 baz膮 danych, je偶eli wypiszesz si臋 z jednej us艂ugi np. z Newslettera, nie oznacza to wypisania si臋 z portalu, czy te偶 z listy klient贸w sklepu.

3) Kategorie Pani/Pana danych, kt贸rych聽nie聽przetwarzamy
O艣wiadczamy, 偶e nie聽b臋dziemy przetwarza膰 Pani/Pana danych, kt贸re nie聽zosta艂y zebrane bezpo艣rednio od聽Pani/Pana, a聽zw艂aszcza informujemy, 偶e聽nie聽b臋dzie utrwalany Pani/Pana wizerunek, ani g艂os, a聽tak偶e, 偶e聽nie聽stosujemy w聽obr臋bie zapisu/monitoringu wizyjnego.

4) Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

 • adres email, imi臋 (nick) 鈥 w przypadku Newsletter贸w;
 • Imi臋 Nazwisko, dane adresowe, kontaktowe i rozliczeniowe 鈥 w przypadku zam贸wie艅, us艂ug, sklep贸w i konkurs贸w;
 • dodatkowe informacje, w聽szczeg贸lno艣ci: adres IP przypisany do komputera Us艂ugobiorcy lub zewn臋trzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przegl膮darki, czas dost臋pu, typ systemu operacyjnego 鈥 w przypadku rejestracji na stronach internetowych;
 • w niekt贸rych przypadkach, mog膮 by膰 tak偶e gromadzone dane nawigacyjne, w聽tym informacje o聽linkach i聽odno艣nikach, w聽kt贸re zdecyduj膮 si臋 klikn膮膰 lub innych czynno艣ciach, podejmowanych w sklepie lub w us艂udze. Podstaw膮 prawn膮 tego rodzaju czynno艣ci jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj膮cy na u艂atwieniu korzystania z聽us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 oraz na poprawie funkcjonalno艣ci tych us艂ug.

5) Okres Archiwizacji danych osobowych:

a) w przypadku, gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest wykonanie umowy (np. us艂ugi), dane b臋d膮 przechowywane tak d艂ugo, jak jest to niezb臋dne do wykonania umowy, a聽po tym czasie przez okres odpowiadaj膮cy okresowi przedawnienia roszcze艅 zgodnych z przepisami o przedawnieniu lub okres potrzebny w celach ksi臋gowych.

b) w przypadku, gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest wyra偶ona zgoda, tak d艂ugo, a偶 zgoda ta nie zostanie odwo艂ana, a聽po odwo艂aniu zgody przez okres czasu odpowiadaj膮cy okresowi przedawnienia roszcze艅, jakie mo偶e podnosi膰 Administrator i聽jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec niego.

Je偶eli przepis szczeg贸lny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszcze艅 wynosi lat dziesi臋膰, a聽dla roszcze艅 o聽艣wiadczenia okresowe oraz roszcze艅 zwi膮zanych z聽prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej 鈥 trzy lata.

5) Odbiorcy Danych聽鈥 Udost臋pnianie danych
Informuj臋, 偶e聽istnieje mo偶liwo艣膰, i偶 b臋dziemy udost臋pnia膰 Pani/Pana dane osobowe, kt贸re przetwarzamy, do聽nast臋puj膮cych kategorii podmiot贸w (dostawc贸w us艂ug, z kt贸rych korzysta administrator w zale偶no艣ci od uzgodnie艅 umownych i okoliczno艣ci). S膮 to podmioty podlegaj膮ce poleceniom administratora np. (hosting) co do cel贸w i spos贸b przetwarzania albo samodzielne podmioty okre艣laj膮ce cel i sposoby przetwarzania (administratorzy):

 • firmy ksi臋gowej;
 • firmy kurierskiej;
 • firmy informatycznej;
 • agencji marketingowej;
 • firmy hostingowej-serwerowej (obs艂uga hostingu/strony/mailingu);
 • firmy daj膮cej us艂ugi analityczne/statystyczne;
 • itd.

 

6) Przekazywanie danych do聽pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych
Dane osobowe Us艂ugobiorc贸w s膮 przechowywane wy艂膮cznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

7) Pani/Pana prawa
Informuj臋, 偶e聽przys艂uguj膮 Pani/Panu:

 • prawo dost臋pu do聽swoich danych oraz聽otrzymania ich kopii
 • prawo do聽sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do聽usuni臋cia danych. Je偶eli Pani/Pana zdaniem nie聽ma podstaw do聽tego, aby przetwarza膰 Pani/Pana dane, mo偶na za偶膮da膰, aby zosta艂y usuni臋te
 • prawo do聽ograniczenia przetwarzania danych. Mo偶e Pan/Pani za偶膮da膰, aby ograniczy膰 przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wy艂膮cznie do聽ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z聽Pani/Panem dzia艂a艅, je偶eli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawid艂owe dane na聽Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie
 • prawo do聽przenoszenia danych
 • prawo do聽wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do聽cofni臋cia zgody na聽przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do聽wniesienia skargi do聽organu nadzorczego

7) Informacja o聽wymogu/dobrowolno艣ci podania danych
Informujemy, 偶e聽podanie przez聽Pani膮/Pana danych jest dobrowolne. Zaznaczamy, 偶e聽je偶eli nie聽poda Pani/Pan danych podstawowych, identyfikuj膮cych Pani/Pana przy transakcji w聽spos贸b wymagany powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w聽tym zw艂aszcza od聽strony podatkowej, to聽w聽takim przypadku mo偶emy odm贸wi膰 zawarcia umowy.

8) W sprawach nieuregulowanych niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci stosuje si臋 odpowiednio przepisy RODO oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.