Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

Piotrkowska Magdalena

Psychoterapia psychodynamiczna dla dorosłych w Lublinie. Psycholog Lublin

Kontakt: 

Adres Gabinetu:
-
Czechowska 42/4, Lublin, Poland

Magdalena Piotrkowska

Jestem psychologiem klinicznym , psychoterapeutą psychodynamicznym, socjoterapeutą, trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Posiadam 16-letnie doświadczenie w obszarze pracy psychoterapeutycznej z osobami dorosłymi, młodzieżą. Obecnie specjalizuje się w leczeniu zaburzeń psychicznych osób dorosłych i młodzieży (zaburzenia osobowości, depresje, nerwice, zaburzenia psychosomatyczne, zagrożenia uzależnieniem).

W swojej pracy kieruje się paradygmatem psychoanalitycznym stanowiącym podstawę teoretyczną dla nurtu psychoterapii psychodynamicznej rozwijaną i propagowaną przez z Krakowskie Centrum Psychodynamiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym to znaczy, że podczas swojej pracy koncentruję się na przejawach nieświadomych tendencji, impulsów i stanów emocjonalnych pacjenta. Dlatego głównie leczenie pacjenta polega na przepracowaniu trudnych wątków z jego życia, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych strategii działania, opracowaniu nowych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych „Luxmed” w Lublinie i Nałęczowie, Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży „Sanus” w Lublinie. Odbywałam staż kliniczny w Szpitalu Psychiatrycznym dla Dorosłych w Jarosławiu oraz Klinice Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Lublinie. Od ponad 10 lat związana jestem z Ośrodkiem Terapii Psychodynamicznej w Lublinie, którego jestem jednym z współzałożycieli. Jestem także współpracownikiem merytorycznym Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego i prowadzę zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznnej-członek Rady Programowej w tej kadencji oraz jednym z założycieli Wschodniego Oddziału PTPPd.

Pracę poddaję systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.