Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

Iwona Wietrzyk - psycholog, psychoterapeuta w Tarnowie

Kontakt: 

Iwona Wietrzyk

Prowadzę psychoterapię indywidualną, pomagam ludziom którzy znajdują się w trudnym momencie swojego życia, przeżywają kryzys. Terapia oprócz wsparcia ma na celu budowanie świadomości przeżyć i emocji tak aby pacjent mógł mierzyć się świadomie i bez lęku z własnymi problemami i otaczającą go rzeczywistością.

Ukończyłam studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia Kliniczna. Doświadczenie w pracy psychologa zdobywałam w Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałam w Warszawie na oddziale psychiatrycznym szpitala Bródnowskiego oraz w szpitalu dziecięcym przy ul. Marszałkowskiej 24 na oddziale dziennym psychiatrycznym. Prowadziłam również zajęcia terapeutyczne w jednym z warszawskich ośrodków pomocy społecznej.
Szkolenie z terapii psychoanalitycznej ukończyłam w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie.

Moja praca poddawana jest superwizji oraz zgodna ze standardami etycznymi Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Posiadam również wyższe wykształcenie ekonomiczne, wiele lat pracowałam w międzynarodowej korporacji.

Psychoterapię prowadzę w oparciu o teorię psychoanalityczną, która jest skoncentrowana na tym wszystkim co wpływa na aktualne doświadczenia, trudności a ma swoje źródło w przeżyciach świadomych oraz nieświadomych. To co wpływa na nasze życie emocjonalne, podejmowane decyzje jest w dużej mierze nieświadome. Pojawiające się impulsy emocjonalne nie zawsze przekraczają próg świadomości. Pozornie nieracjonalne zachowania decyzje mogą zostać zrozumiane odczytane w trakcie terapii. Dzieje się to między innymi poprzez przypominanie zdarzeń z naszej przeszłości, pracy z wolnymi skojarzeniami czy marzeniami sennymi. Świadomość taka daje możliwość lepszego panowania nad własnymi impulsami, znoszenia frustracjii. Przekłada się to również na poprawę relacji z innymi, zwiększenia pewności siebie. Terapia to nie tylko wsparcie w sytuacjach kryzysowych ale również możliwość rozwoju osobistego.