Hipnoterapia, zastosowanie hipnozy w psychoterapii

- psychoterapia, leczenie, rozw贸j, pomoc psychologiczna, co na to psychoterapeuta?

Hipnoza to stan pog艂臋bionej relaksacji, kt贸ry charakteryzuje si臋 zwi臋kszon膮 podatno艣ci膮 na sugestie i skoncentrowan膮 uwag膮. Hipnoza jest naturalnym zjawiskiem, kt贸re mo偶e wyst臋powa膰 spontanicznie lub by膰 indukowane przez hipnoterapeut臋. Hipnoterapia to zastosowanie hipnozy w celach poprawy jako艣ci 偶ycia lub rozwoju osobistego.

Jak dzia艂a hipnoza?

Hipnoza dzia艂a na poziomie pod艣wiadomo艣ci, czyli cz臋艣ci umys艂u, kt贸ra odpowiada za emocje, nawyki, pami臋膰 i automatyczne reakcje. Podczas hipnozy dochodzi do zmiany cz臋stotliwo艣ci fal m贸zgowych, kt贸re obni偶aj膮 si臋 z fal Beta (stan czuwania) do Alfa i Theta (stan relaksu i snu). W tym stanie umys艂 jest bardziej otwarty na wprowadzanie pozytywnych zmian. Hipnoterapeuta wykorzystuje sugestie werbalne lub niewerbalne, aby wp艂yn膮膰 na przekonania, postawy i zachowania klienta. Sugestie mog膮 by膰 bezpo艣rednie lub po艣rednie, a ich skuteczno艣膰 zale偶y od indywidualnej podatno艣ci na hipnoz臋 oraz motywacji i wsp贸艂pracy.

Kiedy przydatna jest hipnoterapia?

Hipnoterapia聽znajduje zastosowanie w medycynie i psychoterapii. Jest skuteczn膮 technik膮, dzi臋ki kt贸rej mo偶na wprowadzi膰 nowe wzorce my艣lenia lub wp艂yn膮膰 na zachowanie. Hipnoza mo偶e wspom贸c leczenie takich schorze艅 jak:

 • b贸l
 • zaburzenia gastryczne o pod艂o偶u psychosomatycznym
 • zaburzenia depresyjne i obni偶ony nastr贸j
 • zaburzenia l臋kowe (np. fobie, l臋k uog贸lniony, stres pourazowy)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia behawioralne
 • uzale偶nienia
 • zaburzenia od偶ywiania
 • nieorganiczne zaburzenia snu (np. bezsenno艣膰, koszmary senne)
 • problemy z poczuciem w艂asnej warto艣ci
 • problemy w relacjach interpersonalnych

Jak wygl膮da hipnoterapia?

Hipnoterapia jest procesem terapeutycznym, kt贸ry wymaga zaufania i wsp贸艂pracy mi臋dzy klientem a terapeut膮. Sesja hipnoterapii sk艂ada si臋 z kilku etap贸w:

 • rozmowa wst臋pna – terapeuta poznaje cel i oczekiwania klienta oraz wyja艣nia mu czym jest hipnoza i jak przebiega sesja
 • indukcja hipnotyczna – terapeuta stosuje r贸偶ne techniki relaksacyjne i sugestywne, aby wprowadzi膰 klienta w stan hipnozy
 • g艂贸wna cz臋艣膰 sesji – terapeuta wykorzystuje odpowiednie metody w zale偶no艣ci od problemu klienta, np. regresja wieku, rekonstrukcja, desensytyzacja, wizualizacja, afirmacja
 • wybudzenie z hipnozy
 • rozmowa posthipnotyczna – terapeuta omawia z klientem przebieg i efekty sesji oraz ustala dalszy plan.

Co m贸wi膮 badania na temat skuteczno艣ci hipnoterapii?

Badania naukowe potwierdzaj膮 skuteczno艣膰 hipnoterapii we wspieraniu leczenia wielu schorze艅 i problem贸w. Oto kilka przyk艂ad贸w:

 • Hipnoterapia pomaga w redukcji b贸lu u pacjent贸w.聽W badaniu przeprowadzonym przez Syrj盲l盲 i wsp贸艂pracownik贸w (1992) stwierdzono, 偶e pacjenci poddani hipnoterapii odczuwali znacznie mniej b贸lu i l臋ku ni偶 pacjenci z grupy kontrolnej.
 • Hipnoterapia pomaga w leczeniu zaburze艅 l臋kowych.聽W metaanalizie przeprowadzonej przez Kirsch i wsp贸艂pracownik贸w (1995) stwierdzono, 偶e hipnoterapia by艂a skuteczniejsza ni偶 placebo w terapii fobii, l臋ku przed lataniem, l臋ku przed dentyst膮 i l臋ku przed publicznym wyst膮pieniem.
 • Hipnoterapia wspomaga pozostanie w trze藕wo艣ci przy leczeniu uzale偶nie艅.聽W metaanalizie przeprowadzonej przez Green i wsp贸艂pracownik贸w (2000) stwierdzono, 偶e hipnoterapia wspomaga pacjent贸w w pozostaniu w trze藕wo艣ci skuteczniej ni偶 placebo (grupa kontrolna).

Wybierz terapeut臋:

Jeste艣 psychoterapeut膮, psychologiem, psychiatr膮?

Je艣li niesiesz pomoc psychologiczn膮 pacjentom, dopisz si臋 do naszej og贸lnopolskiej bazy psychoterapeut贸w, psycholog贸w, psychiatr贸w i innych os贸b nios膮cych psychologiczn膮 pomoc.

Tematy powi膮zane:

Ten artyku艂 porusza takie tematy jak: