Hipnoza to stan pogłębionej relaksacji, który charakteryzuje się zwiększoną podatnością na sugestie i skoncentrowaną uwagą. Hipnoza jest naturalnym zjawiskiem, które może występować spontanicznie lub być indukowane przez hipnoterapeutę. Hipnoterapia to zastosowanie...