Pomoc psychologicznapsychoterapeutyczna

Natalia Jasińska - Psycholog, Psychoterapeuta - Szczecin

Kontakt: 

Adres Gabinetu:
-
Centrum Psychoterapii i Wewnętrznej Równowagi W Pełni Adres: ul. Ks, Księcia Bogusława X 1/6, 70-440 Szczecin

Natalia Jasińska

W swojej pracy wyznaję zasadę, że każdy człowiek wie wewnętrznie, co jest dla niego dobre i w jaki sposób osiągnąć cel, a moim zadaniem jako psychologa, jest wsparcie w odnalezieniu wewnętrznych zasobów niezbędnych w drodze do tego celu. Wierzę, że zdrowie to nie tylko dbanie o swój fizyczny dobrostan, ale balans pomiędzy ciałem, umysłem i duszą. Są to części większej całości, gdzie jedna część nie może działać poprawnie bez wsparcia pozostałych. W czasach wyścigu o zdrowie i młodość zapominamy o fundamencie jakim jest nasz umysł będący podstawą naszego JA.

Z wykształcenia jestem psychologiem i nauczycielem. Doświadczenie zdobywałam pracując zarówno z dorosłymi jak i  młodzieżą oraz ich rodzicami. Obecnie jestem w trakcie kursu z terapii systemowej skierowanej zarówno do pracy indywidualnej, par jak i rodzin. Zapraszam na spotkanie młodzież i dorosłych, którzy:

– nie dostrzegają swojego potencjału,

– odczuwają dyskomfort w stawianiu granic,

– odczuwają uciążliwy i/lub długotrwały stres,

– mają trudności w wyrażaniu emocji i/lub nawiązywaniu relacji,

– mają trudności w relacjach z drugim człowiekiem,

–  chcą zrozumieć odczuwane emocje lub powody dyskomfortu w życiu tu i teraz,

– chcą zadbać o organizm jako całość, – wewnętrznie czują, że mimo dbania o siebie i swoje zdrowie brakuje im czegoś, aby dopełnić całości i osiągnąć stan ogólnego dobrostanu.