bezsenność

Bezsenność najczęściej definiuje problemy ze snem u danej osoby. W powszechnym i aktualnym sensie bezsenność to skrócenie zwykłego czasu trwania snu i/lub pogorszenie jakości snu z wpływem na jakość dnia poprzedzającego następny dzień. Przerywany sen w nocy lub sen wielofazowy często mylony jest z bezsennością, co najczęściej prowadzi do wypisania recepty na tabletki nasenne.

Bezsenność, a choroby psychiczne

Bezsenność bardzo często towarzyszy zaburzeniem psychicznym, a sama w sobie tez takowym może być, jeśli wzięć pod uwagę psychosomatykę.  Przykładowe psychiczne przyczyny bezsenności:

  • obecność czynnika przeciwdziałającego zasypianiu lub wywołującego stan nadpobudliwości;
  • lęk przed snem;
  • niemożność zaśnięcia w zaplanowanym czasie;
  • poprawa jakości snu poza domem;
  • zwiększona aktywność umysłowa w łóżku;
  • nadmierne napięcie somatyczne;
  • zdiagnozowana choroba psychiczna.

Bezsenność, a psychoterapia

Interwencja psychoterapeutyczna po zgłoszeniu się do wybranego psychoterapeuty rozpoczyna się zwykle od konsultacji – wywiadu. Pierwszym zadaniem powinna być współpraca z lekarzem w celu wykluczenia somatycznych problemów. Jeśli takie nie występują, zwykle na początku stosuje się behawioralne wskazówki mające za zadanie podnieść jakość higieny snu. Kolejnym zadaniem psychoterapii jest identyfikacja i pomoc radzenia sobie z problemami psychicznymi i emocjonalnymi pacjentowi, które mogą być źródłem zaburzeń psychicznych.

bezsenność (psychoterapia, pomoc psychologiczna) - powiązane artykuły:

Hipnoterapia, zastosowanie hipnozy w psychoterapii

Hipnoterapia, zastosowanie hipnozy w psychoterapii

Hipnoza to stan pogłębionej relaksacji, który charakteryzuje się zwiększoną podatnością na sugestie i skoncentrowaną uwagą. Hipnoza jest naturalnym zjawiskiem, które może występować spontanicznie lub być indukowane przez hipnoterapeutę. Hipnoterapia to zastosowanie...

Niska samoocena

Niska samoocena

Pojęcie samooceny różni się w zależności od paradygmatu psychologicznego, który go dotyczy (psychologia humanistyczna, psychoanaliza lub behawioralna). Z punktu widzenia psychoanalizy samoocena jest ściśle związana, z rozwojem ego.  Z drugiej strony behawioryzm koncentruje się na takich pojęciach, jak bodziec, reakcja, wzmocnienie i uczenie się, co sprawia, że ​​holistyczna koncepcja samooceny nie ma znaczenia. Poczucie własnej wartości jest również pojęciem, które często wykracza poza dziedzinę wyłącznie naukową.

Depresja

Depresja

Depresja (łac. depressio „głębokość” lub od łać deprimo „przygniatać, nacisnąć”) to  zaburzenie psychiczne, którego główne cechy to obniżony nastrój, smutek, przygnębienie, niska samoocena,  melancholia, lęk, nieśmiałość, obojętność, spadek lub utrata zdolności do cieszenia się (anhedonia). Pojęcie to stosowane w terminologii psychiatrycznej i odnosi się także do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (nazywanych także zaburzeniami afektywnymi lub zaburzeniami nastroju). Depresja dotyka  ludzi w różny sposób i ma różne objawy.

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.