Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

Psychoterapia w nurcie Gestalt – Gabinet w Warszawie oraz online

Kontakt: 

Adres Gabinetu:
-
Gabinet PrzyStań – Warszawa, Żurawia 47, 4 piętro, pokój 425

Joanna Więckowska-Grzywacz

Jestem socjolożką, psychoterapeutką humanistyczną oraz coachem PCC ICF. Pracuję terapeutycznie w podejściu Gestalt, korzystając także z innych podejść psychoterapeutycznych. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Zapraszam Cię, jeśli doświadczasz samotności, depresji, trudności w wyrażaniu emocji, straty, żałoby, trudności w relacjach, stanów lękowych, trudności w kontaktach społecznych.

Moja praca to towarzyszenie w cierpieniu i pokonywaniu trudności w szacunku dla granic mojego klienta, akceptacji, ciekawości i otwartości dla jego przeżyć. W swojej pracy kieruję się zasadą, że ciało, umysł i emocje stanowią całość, a elementem leczącym jest kontakt oraz relacja terapeutyczna.
Pomagam klientowi w lepszym zrozumieniu siebie i odkrywaniu trudności, które pojawiają się w życiu.

Towarzyszę osobom, które chcą lepiej poznać i rozumieć siebie, poszukują i starają się odnaleźć sens w życiu. Jestem przekonana o wartości autentycznej, „prawdziwej” rozmowy i głębokiej potrzebie każdego człowieka, aby zostać usłyszanym i wysłuchanym. W swojej pracy terapeutycznej kieruję się wytycznymi Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.
Pracuję pod stałą superwizją.

Swój warsztat terapeutyczny poszerzam poprzez profesjonalne szkolenia oraz
uzupełniam o dodatkowe metody.

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w pracy rozwojowej zarówno indywidualnej, jak i grupowej.

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Gestalt w Warszawie, Socjologię w Collegium Civitas oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat specjalisty pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej). Jestem coachem ICF (International Coach Federation) na poziomie PCC (Professional Certified Coach).