Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

Kontakt: 

Adres Gabinetu:
-
Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 25/6, 31-513, Kraków, Poland

Katarzyna Bubak-Woźniakiewicz

Jestem psychologiem psychoterapeutą, pracującym w nurcie psychodynamicznym. Zajmuję się pomocą osobom dorosłym w formie:

 • terapii krótkoterminowej, skoncentrowanej na zrozumieniu konkretnego problemu lub dylematu
 • psychoterapii długoterminowej, której celem jest głębsza i bardziej trwała zmiana wewnętrzna. Ten rodzaj psychoterapii jest  zalecany w przypadku:
  • zaburzeń nastroju (np. depresja),
  • zaburzeń lękowych (fobie, nerwica obsesyjno-kompulsywna, reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, hipochondryczne, zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia),
  • zaburzeń snu (np. lęki nocne, bezsenność, hipersomnia),
  • dysfunkcji dot. życia seksualnego, zaburzeń osobowości
 • wsparcia w kryzysie, czyli trudności sytuacji, przekraczającej możliwości samodzielnego poradzenia sobie, gdzie celem jest redukcja niepokoju i przywrócenie równowagi wystarczającej do przezwyciężenia problemów i zaadaptowania się do zamian
 • wsparcia w rozwoju osobistym, polegającego na pogłębieniu rozumienia swoich potrzeb i motywacji, poszerzeniu świadomości podejmowanych wyborów

Posiadam 9-letnie doświadczenie w pomocy psychologicznej w zakresie diagnozy, psychoedukacji i poradnictwa, a w 2009 roku rozpoczęłam praktykę psychoterapeutyczną.

Ukończyłam studia wyższe na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie szkolenia podyplomowe uprawniające mnie do wykonywania zawodu psychoterapeuty:

 • 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
 • 2,5-letnie szkolenie w podejściu systemowym w terapii rodzin, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz
 • pakiet kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Interwencji i Pomocy Psychologicznej „Vivos Voco”, przygotowujący do udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobyłam w ramach:

 • praktyk na ogólnopsychiatrycznym oddziale szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie,
 • stażu wymaganego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz
 • Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Medycznym „Maszachaba”, gdzie od 7 lat pracuję na stanowisku psychologa psychoterapeuty.

Pracuję w podejściu psychodynamicznym, czyli w oparciu o koncepcje psychoanalityczne i wiedzę psychiatryczną. W rozumieniu drugiego człowieka i jego problemów istotne jest dla mnie uwzględnienie nieświadomości. Psychoterapia polega na poszukiwaniu nieuświadomionych mechanizmów, pragnień, potrzeb, motywów, konfliktów, które wyjaśniają objawy i przyczyny dla których osoba cierpi, powtarzając niekorzystne dla siebie zachowania. Ważne jest zrozumienie, jak w toku doświadczeń z okresu dzieciństwa i późniejszych doszło do ukształtowania wzorców, według których budowane są nowe relacje. W trakcie terapii analizie podawana jest też relacja terapeutyczna, w której szuka się śladów tego, co nawykowe, a nieuświadomione: jak pacjent interpretuje drugiego człowieka, w jaki sposób się z nim wiąże. Efektem terapii jest uzyskanie nowego rozumienia swojego życia psychicznego i świata zewnętrznego, co staje się narzędziem do wprowadzania korzystnych zmian.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i stale rozwijam swoje umiejętności i wiedzę, uczetnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. W trosce o dobro pacjenta i wysokie standardy pracy terapeutycznej, regularnie korzystam z superwizji u J. Kitrasiewicza – certyfikowanego superwizora, kierownika Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej.