Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

Kontakt: 

Adres Gabinetu:
-
Czechowska 42/4, Lublin, Poland

Beata Hawryłko-Zygmunt

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą psychodynamicznym . Głównym obszarem mojego zaangażowania jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia grupowa i terapia pary w ujęciu psychodynamicznym.

Od ponad10 lat związana jestem z Ośrodkiem Terapii Psychodynamicznej w Lublinie, którego jestem jednym z założycieli. Prowadzę tam psychoterapię pacjentów dorosłych z objawami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, trudności w życiu zawodowym, rodzinnym i w budowaniu bliskich relacji. Zakładając ten Ośrodek przyświecała nam idea zaproponowania pacjentom pomocy i procesu leczenia na profesjonalnym poziomie, opartym o jasne zasady teoretyczne oraz sprawdzony w praktyce klinicznej, skuteczny system diagnozy i terapii.

Takie kryteria spełnia koncepcja psychodynamiczna reprezentowana przez środowisko Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, które ukształtowało mnie jako psychoterapeutę przez wieloletni proces nauki (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej), superwizji i współpracy. Paradygmat psychodynamiczny daje terapeucie możliwość zaproponowania pomocy gwarantującej skuteczne, utrzymujące się trwale w życiu zmiany, osobom o zróżnicowanej diagnozie i symptomatologii.
W obszarze pracy z ludźmi pracuję od 20 lat. Oprócz doświadczenia i kwalifikacji przez ten okres zyskałam pokorę wobec ludzkich problemów. Nie na wszystko mamy wpływ ale od nas zależy sposób, w jaki radzimy sobie z tym co nas w życiu spotyka. Problemy, trudności których doświadczamy na co dzień są pochodną naszej struktury wewnętrznej, która odzwierciedla się na zewnątrz w cechach naszej osobowości i jakości naszych relacji z ludźmi Część naszych zachowań jest w obszarze naszej świadomości i na nią możemy mieć wpływ. W obszarze naszego problemu, jesteśmy jednak zdominowani przez nieświadomość i przymus powtarzania niekorzystnych dla nas wzorców relacji i niedojrzałych mechanizmów obronnych, które uniemożliwiają nam poczucie satysfakcji w życiu, bądź są przyczyną dokuczliwych objawów.

Niepokój, lęk, konflikt to nieodłączne elementy ludzkiej egzystencji. Czasem jesteśmy sobie z nimi poradzić sami lub z pomocą bliskich. Są jednak sytuacje w których, życie nas przerasta. To z czym nie radzi sobie nasza psychika pojawia się w formie objawów (bólów somatycznych, natrętnych myśli, zachowań, fobii, zaburzeń jedzenia, uzależnień, niekontrolowanych zachowań) ale również przejawia się poczucia pustki, bezsilności, poszukiwania coraz to nowych wrażeń, które jednak nie przynoszą upragnionego spełnienia. W takich sytuacjach pomocna jest psychoterapia.

Oparcie się na paradygmacie psychoanalitycznym daje bardzo szerokie możliwości nie tylko psychoterapeucie, ale także może być on z powodzeniem wykorzystany w różnych formach pomocy psychologicznej i socjoterapii, pomocy społecznej i służbie zdrowia. Od wielu lat prowadzę jako trener PTP treningi interpersonalne, kursy specjalistyczne, szkolenia i inne formy rozwoju zawodowego dla osób pracujących w obszarze kontaktu z drugim człowiekiem. Jako współpracownik merytoryczny KCP prowadzę od 10 lat zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Jestem superwizorem socjoterapii PTP. Posiadam doświadczenie i kwalifikacje w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej. Od kilku lat realizuję superwizje szkoleniowe dla kursantów i absolwentów KCP.

Prowadzę również superwizję w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą i dorosłymi, wsparcie superwizyjne instytucji edukacyjnych, pomocowych, leczniczych, wspierając kadrę w procesie rozumienia swoich problemów poprzez zastosowanie w praktyce psychodynamicznego modelu pracy i rozumienia psychopatologii.

Praca z ludźmi to dla mnie odpowiedzialne zadanie ale też pasja, która bazuje na ciekawości ludzkiej psychiki i dążeniu do opanowania najbardziej skutecznych i trwałych sposobów leczenia. Jestem przekonana, po tylu latach pracy i poszukiwań w obszarze różnych nurtów psychoterapeutycznych, że paradygmat psychodynamiczny, proponując jednolity, spójny system rozumienia powstawania zaburzeń w życiu psychicznym człowieka, daje możliwość najbardziej skutecznej pomocy, w szczególności w stosunku do pacjentów, wobec których inne formy leczenia okazują się niewystarczające.

Chcąc dzielić z innymi swoja pasję zgłębiania tajników najbardziej skutecznych metod i standardów leczenia w tym nurcie stałam się członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej . W maja 2014 roku został założony Wschodni Odział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem prezesem. Skupia on psychoterapeutów psychodynamicznych oraz pozostałych specjalistów, którym bliska jest myśl psychodynamiczna w pracy zawodowej. . Zadaniem naszym jest stworzenie przestrzeni i okazji do wykorzystania w swojej pracy teorii jako drugiego obok superwizji źródła wsparcia i inspiracji w poszukiwaniu skutecznych form pracy z coraz to trudniejszym pacjentem ale też własnego rozwoju, tak by to co robimy było nie tylko trudne ale i ciekawe.