lęk

Lęk to nieprzyjemny stan wewnętrznego zamętu, często towarzyszą mu zachowania nerwowe, takie jak dolegliwości somatyczne i różne inne przeżycia. Lęk to subiektywnie nieprzyjemne uczucia strachu nad przyszłymi przewidywanymi zdarzeniami, takimi jak np. poczucie zbliżającej się śmierci. Lęk nie jest tożsamy z tym co rozumiemy poprzez strach, który jest odpowiedzią – reakcją na rzeczywiste lub domniemane bezpośrednie zagrożenia. Lęk jest oczekiwaniem przyszłego zagrożenia. Lęk jest uczuciem strachu, obawy i niepokoju, zwykle nadmiernie wygórowanym w stosunku do sytuacji, która jest tylko subiektywnie postrzegana jako groźna. Lękowi często towarzyszą napięcia mięśniowe, zmęczenie i problemy z koncentracją. Lęk jest naturalny i towarzyszy każdemu, ale gdy ktoś regularnie doświadcza leku może cierpieć z powodu zaburzeń i powikłań zdrowotnych – mówimy wtedy o zaburzeniach lękowych.

W takiej gdy odczuwanie lęku staje się uciążliwe warto pomyśleć o zgłoszeniu się po pomoc psychologiczną.
Nadużycia emocjonalne – przemoc emocjonalna

»

Przemoc psychiczna lub przemoc emocjonalna charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jedna osoba w jakimś celu naraża inną osobę na zachowanie, które powoduje uraz psychiczny. Wykorzystuje w ten sposób słabości innych do uzyskania własnych satysfakcji. Nadużycia takie pozwalają na przejęcie kontroli nad innymi...

więcej

Niepokój, Lęk – psychoterapia, pomoc psychologiczna

»

Lęk jest częstym schorzeniem i normalną reakcja, dla każdego kto czuje strach lub czuje się zagrożony. Nasilenie przeżywania lęku może różnić się w zależności od osoby. Niektórzy mogą mieć tylko jeden objaw, podczas gdy inni dwa lub więcej. Lęk może przejawiać się psychicznie poprzez poczucie niepokoju i wzmożoną...

więcej

Ataki Paniki – psychoterapia (leczenie)

»

Ataki paniki są zwykle przejawem skrajnego niepokoju. Lęk jest częstym schorzeniem i normalną reakcją, w momencie poczucia strachu lub zagrożenia. Ataki paniki są bardzo niepokojące. Najczęstsze objawy ataków paniki to szybkie bicie serca, kołatanie serca, drżenie, odczucia podduszanie lub duszność, zawroty głowy i trudności...

więcej

Potrzebujesz pomocy psychologa? - poszukaj w bazie