przemoc domowa

Przemoc domowa, to przemoc lub złe traktowanie przez jedną osobę wobec drugiej, popełniane w domu, na przykład w małżeństwie lub konkubinacie. Może również obejmować przemoc wobec dzieci, rodziców lub osób starszych. Przemoc domową można nazwać przemocą ze strony partnera intymnego, jeśli jest popełniona przez współmałżonka lub partnera intymnego wobec współmałżonka. Przemoc domowa może występować zarówno u osób heteroseksualnych, jak i homoseksualnych, a także w stosunku do byłych małżonków lub partnerów. Często wskazuje się, że przemoc domowa ma na celu zdobycie władzy i kontroli nad ofiarą. Przemoc domowa może być wyrażona w formie fizycznej, werbalnej, religijnej, psychologicznej, ekonomicznej lub seksualnej. Przemoc seksualna może zaczynać się od subtelnych form przymusu do gwałtu małżeńskiego i przemocy fizycznej, takiej jak duszenie, bicie, okaleczanie narządów płciowych, oblanie kwasem, czy też inne czynności powodujące oszpecenie lub śmierć.

Przemoc domowa, a toksyczny związek

W toksycznym związku może wystąpić cykl przemocy, podczas którego narasta napięcie i dochodzi do aktów przemocy, po których następuje okres pojednania i spokoju. Ofiary przemocy domowej mogą być uwięzione w sytuacjach z powodu izolacji , władzy i kontroli , traumatycznych powiązań ze sprawcą, akceptacji kulturowej, braku środków finansowych, strachu, wstydu lub w celu ochrony dzieci.

Konsekwencje przemocy domowej

W wyniku nadużycia ofiary mogą doświadczyć fizycznych problemów, przewlekłych problemów zdrowotnych, zaburzeń psychicznych, problemów finansowych i problemów z tworzeniem zdrowych relacji. Możliwe są również poważne zaburzenia psychiczne, takie jak zespół stresu pourazowego (PTSD). Dzieci żyjące w rodzinie, w której praktykowana jest przemoc, często już od najmłodszych lat mają problemy psychiczne: unikanie kontaktu, wzmożoną czujność na groźby, niekontrolowana agresja, co może przyczynić się do powstania traum.  

przemoc domowa (psychoterapia, pomoc psychologiczna) - powiązane artykuły:

Problemy w relacjach

Problemy w relacjach

Relacje między ludźmi mogą być czasami bardzo trudne, czasami interakcja z innymi, niezależnie od tego, czy to partner, rodzic, dziecko, czy jakakolwiek inna bliska osoba, relacja może wydawać się niemożliwa do przeżycia To, jak zachowujemy się wobec innych, jest bezpośrednio związane z tym, jakie wzorce zdecydowaliśmy się obrać, z reguły wynika to, ze sposobu, jakiego nauczyliśmy się za dzieciństwa.

Przemoc finansowa w rodzinie

Przemoc finansowa w rodzinie

Przemoc finansowa w związku jest formą nadużycia, gdy jeden bliski partner lub inna bliska osoba ma kontrolę nad dostępem drugiej osoby do zasobów ekonomicznych, co zmniejsza zdolność ofiary do samodzielnego utrzymania się i zmusza ją do uzależnienia finansowego od sprawcy.

Przemoc domowa (psychiczna i fizyczna)

Przemoc domowa (psychiczna i fizyczna)

Przemoc fizyczna to użycie siły fizycznej przeciwko komuś, która powoduje obrażenia i może zagrażać ofierze. Dotyczy to nie tylko huligańskich wybryków i innych tego typu spraw, ale także zacisza domowego. Przemoc fizyczna może się przydarzyć każdemu nawet w najbardziej intymnym związku, takim jak małżeństwo, konkubinat, partnerstwo, rodzina czy też w gronie przyjaciół.

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.