Anna Wiewióra

Anna Wiewióra, prywatny gabinet psychologiczny w Krakowie

Anna Wiewióra

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Oferuję pomoc psychologiczną oraz psychoterapię indywidualną.

Ukończyłam psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Aktualnie uczestniczę w kursie psychoterapii przygotowującym do uzyskania certyfikatu PTP w Katedrze Psychoterapii CMUJ. Ponadto biorę udział w szkoleniu przygotowującym do uzyskania tytułu analityka jungowskiego organizowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam realizując praktyki i staże, między innymi na: Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Ambulatorium Terapii Rodzin Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Dziennym Zaburzeń Afektywnych Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Krakowskim Instytucie Psychoterapii w Krakowie.

W swojej pracy pomagam osobom cierpiącym z powodu rozmaitych dolegliwości, między innymi: zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych („nerwice”), zaburzeń osobowości. Udzielam także porad i wsparcia osobom znajdującym się w trudnych kryzysowych sytuacjach życiowych.

W swojej pracy łączę podejście psychodynamiczne z psychologią analityczną C. G. Junga. Przyjmuję założenie że u źródeł różnych trudności psychologicznych leżą nieuświadamiane potrzeby i konflikty.

Celem psychoterapii jest dotarcie do nieświadomych przyczyn objawów i dolegliwości oraz pobudzenie potencjału rozwojowego osobowości.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP.

Swoją pracę opieram na kodeksie etyki zawodowej psychologa oraz zasadach etyki Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej.

Kontakt:
tel: 606 734 781
e-mail: anna.k.wiewiora@onet.eu
www: Psychoterapia Kraków