Magdalena Smelkowska – psycholog, psychoterapeutka

Magdalena Smelkowska – psycholog, psychoterapeutka

Magdalena Smelkowska – psycholog, psychoterapeutka

Jestem psychologiem, psychoterapeutką. Ukończyłam 2 kierunki studiów psychologicznych: psychologię kliniczną oraz psychologię społeczną w języku angielskim w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłam także 6-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie egzystencjalnym – Analizie Egzystencjalnej. Obecnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty wydawanego przez stowarzyszenie GLE-International (International Society of Logotherapy and Existential Analysis). GLE-International jest stowarzyszeniem uznawanym przez International Federation for Psychotherapy (IFP), European Association of Psychotherapy (EAP), International Society of Depth Psychology oraz Martin-Heidegger Society. Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej.

Moje pierwsze doświadczenia związane z udzielaniem pomocy psychologicznej sięgają 2005 roku. Od tego czasu intensywnie rozwijałam się w tym obszarze uczestnicząc w różnorodnych stażach a następnie pracując w różnych placówkach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Centrum Psychoterapii Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Grupie Synapsis, Pracowni Terapii i Rozwoju, Centrum Pomocy Profesjonalnej, Ośrodku Integracji Społecznej oraz Domu Dziecka nr 15 im. ks. G.P. Baudouina.

Pracowałam zarówno z dorosłymi jak i dziećmi, udzielając pomocy indywidualnej oraz prowadząc terapię par i rodzin, z zakresu których odbyłam dodatkowe szkolenia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Obecnie pracuję z osobami dorosłymi, prowadząc:

  • Poradnictwo psychologiczne
  • Psychoterapię indywidualną
  • Terapię par/małżeństw

Swoją pracę terapeutyczną opieram na podejściu egzystencjalnym. W pracy z parami odwołuję się również do założeń terapii systemowej.
W praktyce oznacza to, że szanuję podmiotowość i indywidualność osoby, z którą pracuję. Uznaję człowieka jako istotę wolną a w pracy terapeutycznej zwracam uwagę na takie aspekty jak odpowiedzialność, autentyczność, poszukiwanie sensu i znaczenia. Staram się pomóc osobie stać się bardziej sobą, żyć w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami oraz w odpowiedzialny sposób radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez otaczający ją świat.

Relację terapeutyczną opieram na dialogu oraz partnerskiej wymianie, w której dążę do autentycznego spotkania.

Kontakt
Tel: 788 842 716
e-mail: dialog.waw@gmail.com
www: www.psychoterapia.egzystencjalna.pl