mgr Elżbieta Filipowicz

mgr Elżbieta Filipowicz – psycholog, psychoterapeuta

Pomagam osobom, które chcą powrócić do pełni zdrowia psychicznego, emocjonalnego lub poprawić swoje relacje z bliskimi i otoczeniem.
Prowadzę psychoterapię z osobami, które doświadczają różnych trudności i problemów w życiu np.:

  • stany lękowe lub ataki paniki
  • obniżenie nastroju (depresja) lub zmienne nastroje (nie radzą sobie z nadmierną złością, wybuchami gniewu i żalem)
  • wzmożony stres i jego skutki somatyczne (bóle brzucha, głowy)
  • wzmożone napięcie nerwowe, problemy ze snem lub z koncentracją
  • brak poczucia sensu życia
  • samotność lub nieśmiałość w kontaktach z innymi ludźmi

Moimi pacjentami są również osoby, które doznały urazu w wypadkach lub były ich świadkami, ofiary przemocy (syndrom PTSD) oraz osoby pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych (w których doświadczyły agresji lub nadużywania alkoholu przez bliskich). Ciężkie przeżycia i natrętne wspomnienia często nie pozwalają im normalnie funkcjonować.

Na co dzień pracuję w paradygmacie psychodynamicznym, w którym oprócz świadomych procesów psychicznych zwraca się uwagę na nieświadome mechanizmy, ujawniające się w relacji terapeutycznej. Pozwala to na poznanie głębokiego źródła problemu, a następnie złagodzenie dyskomfortu pacjenta i rozwinięcie strategii prowadzących do zmian oraz poprawy jakości życia.

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam również 4-letni kurs psychoterapii w Szpitalu Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w oddziałach szpitalnych (m.in. neurologiczny, rehabilitacyjny, psychiatryczny), poradniach zdrowia psychicznego oraz centrach rozwoju osobistego. Od kilku lat pomagam osobom, które chcą powrócić do pełni zdrowia psychicznego, emocjonalnego lub poprawić swoje relacje z bliskimi i otoczeniem.

Obecnie pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu oraz w prywatnym gabinecie Kontrapunkt w Orzechu (obok Tarnowskich Gór) i w Katowicach.

Zapraszam.

Informacje dodatkowe:
Pracuje zgodnie z kodeksem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Praca z pacjentami jest superwizowana przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kontakt:
tel: 666 512 651
e-mail: e.filipowicz@lustro.org
www: Psychoterapia Śląsk