Agnieszka Guzowska – Pruszków

Agnieszka Guzowska – psycholog, dyplomowana psychoterapeutka

Jestem psychologiem i dyplomowaną psychoterapeutką. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie ukończyłam 4-letnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, uzyskując Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego.  Aktualnie poszerzam swoją wiedzę o podejście psychoanalityczne, w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii.

Jestem członkiem Ambulatorium Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Pacjentów przyjmuję w Instytucie oraz w gabinecie prywatnym na ul. Śląskiej w dzielnicy Włochy.

img_1376Prowadzę psychoterapię indywidualną z pacjentami dorosłymi, cierpiącymi na różne dolegliwości: lękowe, depresyjne, wahania nastroju, somatyzacje, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, skutki traumy, PTSD i wiele innych. Swoją pracę opieram na paradygmacie psychoanalitycznym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam na oddziale Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na oddziale dziennym w centrum zdrowia psychicznego i terapii uzależnień „ProVita”, oraz w poradni Psychologicznej „ProVita”. Ukończyłam również kurs doskonalący psychoterapii praktycznej zorganizowany przy współpracy Katedry Psychoterapii UJ-Collegium Medicum. Swoją wiedzę i umiejętności praktyczne stale doskonalę, korzystając z regularnej superwizji i uczęszczając na liczne wykłady, warsztaty i szkolenia.

Pracuję w oparciu o założenia psychoterapii analitycznej, oferującej terapię dostosowaną do typu dolegliwości, na które cierpi pacjent. Takie podejście wiąże się nie tylko z indywidualnym traktowaniem każdej osoby zgłaszającej się po pomoc, ale umożliwia osiągnięcie trwałych efektów terapii. Za pomocą terapii analitycznej możliwe jest leczenie całego spektrum zaburzeń, oraz wspomaganie rozwoju osobistego – również dzięki uświadamianiu sobie nieświadomych mechanizmów rządzących człowiekiem.

Oprócz psychologii, ukończyłam również drugie studia magisterskie – filologię angielską.  W swojej ofercie proponuje również psychoterapię w języku angielskim dla osób z zagranicy, oraz naukę języka angielskiego psychologicznego, a zwłaszcza psychoanalitycznego, dla psychologów i osób pracujących w pokrewnych zawodach, a także pisemne tłumaczenia specjalistycznych tekstów psychologicznych oraz tłumaczenia ustne wykładów psychoanalitycznych  i superwizji. 

Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

imgp0349Kontakt:
tel: 509813384
email: agnieszka.guzowska@adiuta.xyz
www: Psycholog, Psychoterapeuta w Pruszkowie (okolice Warszawy), Psychotherapy in Warsaw

AGNIESZKA GUZOWSKA – “ADIUTA”
ul. Śląska 12/4
02-472 Warszawa
NIP: 7352565963 , REGON: 361169819