Formy przemocy psychicznej
- psychoterapia, leczenie, pomoc psychologiczna, co na to psychoterapeuta?

Poruszane zagadnienia: gaslighting | manipulacja

Jakie są formy przemocy psychicznej?

 • tworzenie niestabilnego środowiska,
 • nagłe wahania nastroju,
 • wybuchy emocji,
 • niezgadzanie się w błahych sprawach,
 • gra w gry umysłowe, używając sprzecznych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń podczas sporów,
 • stosowanie taktyk kontrolnych – nadmierne kontrolowanie,
 • ciągła krytyka,
 • manipulacja,
 • szantaż emocjonalny:
 • próba ustalenia, jak ofiara „powinna” się czuć,
 • zaprzeczenie, że coś zostało zrobione lub powiedziane,
 • gaslighting,
 • zmusza Cię do podzielania tych samych przekonań lub opinii,
 • wymagająca całego ich czasu i uwagi,
 • ataki słowne,
 • wstydliwe stwierdzenia, które nie doceniają całej osoby: „Jesteś taki głupi”,
 • strategie komunikacji przypisujące odpowiedzialność konkretnym działaniom: „To Twoja wina, że ​​nigdy nie mamy pieniędzy”,
 • pasywna agresywna dewaluacja,
 • obraźliwe myśli i uczucia,
 • ignorowanie uczuć i zmartwień,
 • anulowanie percepcji,
 • negatywne osądy dotyczące osobistych wyborów, przyjaciół lub zachowań,
 • izolacja od zdrowych relacji z rodziną/przyjaciółmi,
 • odmowa miłości lub dystansu emocjonalnego w związku,
 • nieuzasadnione oczekiwania i wymagania,
 • branie odpowiedzialności za zaspokajanie potrzeb innych,
 • forma bezpośredniej zniewagi,
 • ataki osobiste,
 • zarzuty oszustwa i/lub inwigilacji,
 • inne destrukcyjne zachowanie.

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.

Wybierz terapeutę:

Życie w ukryciu

Życie w ukryciu

Życie w ukryciu: zatrzaśnięcie świata uczuć w lęku przed odrzuceniem...

Terapia wglądowa

Terapia wglądowa

Terapia wglądowa uwzględnia to, co dzieje się pod powierzchnią i z...