manipulacja

Manipulacja psychologiczna to rodzaj wpływu społecznego lub zjawiska społeczno-psychologicznego, który jest działaniem mającym na celu zmianę percepcji lub zachowania innych osób za pomocą taktyk ukrytych, zwodniczych i przemocowych. Ponieważ takie metody sprzyjają interesom manipulatora kosztem innych ludzi, można je uznać za wyzysk, przemoc, nieuczciwość, jak i inne nieetyczne zachowania.  W zależności od kontekstu i motywacji wpływ społeczny może być ukrytą lub jawną manipulacją.

Jak manipulatorzy kontrolują swoje ofiary?

 • Pozytywne wzmocnienie – pochwała, powierzchowny urok, powierzchowne współczucie („krokodyle łzy”), nadmierne przeprosiny,  pieniądze, aprobata, prezenty; uwaga, mimika twarzy, taka jak udawany śmiech lub uśmiech; akceptacja społeczna.
 • Wzmocnienie negatywne – w nagrodę pozbycie się problematycznej, nieprzyjemnej sytuacji.
 • Przerywane lub częściowe wzmocnienie – może stworzyć skuteczny klimat strachu i wątpliwości. Częściowe lub przerywane pozytywne wzmocnienie może zachęcić ofiarę do wytrwania – na przykład w większości form hazardu gracz może od czasu do czasu wygrywać, ale nadal ogólnie tracić.
 • Kara – wyrzuty, krzyki, „milczenie”, zastraszanie, groźby, łajanie, szantaż emocjonalny, narzucanie poczucia winy (poczucie winy), posępne spojrzenie, umyślny płacz, wizerunek ofiary.

Charakterystyczne cechy manipulatorów

 • Kłamstwa – Manipulator demonstruje nie prawdziwe uczucia, ale symulowane, „przerywa komedię”, odgrywa rolę, stara się zaimponować. Taka strategia komunikacji nieuchronnie prowadzi do emocjonalnego zubożenia: życie manipulatora zamienia się w „niekochaną pracę”, traci możliwość cieszenia się nią i przeżywania głębokich uczuć.
 • Nieprzytomność – Każdy manipulator charakteryzuje się „widzeniem tunelowym”, gdy osoba postrzega tylko to, co chce postrzegać. To z tego powodu manipulatorzy są odcięci od rzeczywistości, nie potrafią odpowiednio ocenić zachodzących wokół nich wydarzeń, nie są w stanie zrozumieć celu i sensu swojego istnienia.
 • Kontrola – „Manipulator bardzo lubi kontrolować. Nie może bez tego żyć. Jest niewolnikiem tej potrzeby. Jednak im bardziej lubi zarządzać, tym silniejsza jest potrzeba bycia przez kogoś kontrolowanym.
 • Cynizm –  Manipulator nie ufa sobie ani innym, a w głębi duszy nie ufa ogólnie naturze ludzkiej. Pozbawiony zdolności do kochania traktuje otaczających go ludzi jak konsumenta, postrzegając każdego z nich jako sposób zaspokojenia swoich potrzeb, a nie jako osobę.

Charakterystyka psychologiczna manipulatorów

Manipulator może mieć następujące zaburzenia osobowości:
 • narcystyczne zaburzenie osobowości,
 • zaburzenie osobowości typu borderline,
 • lękowe zaburzenie osobowości,
 • zaburzenie osobowości zależnej,
 • histeryczne zaburzenie osobowości,
 • pasywno-agresywne zaburzenie osobowości,
 • aspołeczne zaburzenie osobowości,
 • nerwowość.
 

manipulacja (psychoterapia, pomoc psychologiczna) - powiązane artykuły:

Niska samoocena

Niska samoocena

Pojęcie samooceny różni się w zależności od paradygmatu psychologicznego, który go dotyczy (psychologia humanistyczna, psychoanaliza lub behawioralna). Z punktu widzenia psychoanalizy samoocena jest ściśle związana, z rozwojem ego.  Z drugiej strony behawioryzm koncentruje się na takich pojęciach, jak bodziec, reakcja, wzmocnienie i uczenie się, co sprawia, że ​​holistyczna koncepcja samooceny nie ma znaczenia. Poczucie własnej wartości jest również pojęciem, które często wykracza poza dziedzinę wyłącznie naukową.

Formy przemocy psychicznej

Formy przemocy psychicznej

Jakie są formy przemocy psychicznej? tworzenie niestabilnego środowiska, nagłe wahania nastroju, wybuchy emocji, niezgadzanie się w błahych sprawach, gra w gry umysłowe, używając sprzecznych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń podczas sporów, stosowanie taktyk...

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.