Małgorzata Majchrak-Nowak

utworzone przez | lip 7, 2015 | aktualności, Wszyscy | 0 komentarzy

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Specjalizuję się w psychoterapii psychodynamicznej osób z objawami:

  • zaburzeń depresyjnych – afektywnych, dotyczących nastroju (np. depresja, choroba afektywna – dwubiegunowa, stałe wahania nastroju, stale obniżony nastrój),
  • zaburzeń lękowych (nerwicowych) – np. fobie, natrętne myśli i/lub kompulsywne zachowania, napady lęku, stałe uczucie niepokoju,
  • zaburzeń odżywiania – np. anoreksja, bulimia, otyłość psychogenna,
  • zaburzeń osobowości – np. osobowość unikająca, narcystyczna, obsesyjno–kompulsywna, borderline,
  • zaburzeń psychotycznych – np. schizofrenia, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia schizoafektywne,
  • zaburzeń związanych ze stresem,
  • dysfunkcji seksualnych,
  • problemów DDA, DDD.

Prowadzę terapię osób cierpiących z powodu:

kryzysów egzystencjalnych, np. związanych ze zmianami życiowymi lub utratami, oraz doświadczających, braku satysfakcji z życia, wewnętrznej pustki, autoagresji, niskiego poczucia własnej wartości,,trudności w relacjach i w utrzymaniu bliskich relacji.

Proponuję pomoc osobom, które zainteresowane są:

rozwojem osobistym lub zawodowym, samopoznaniem, lepszym zrozumieniem siebie

i swoich potrzeb.

W zakresie psychoterapii korzystam z podejścia psychodynamicznego i psychoanalitycznego rozumienia powstawania zaburzeń w życiu psychicznym człowieka.

Psychoterapia psychodynamiczna daje możliwość zaproponowania pomocy gwarantującej skuteczne, utrzymujące się stale w życiu zmiany osobom o zróżnicowanej diagnozie i symptomatologii oraz umożliwia działania ukierunkowane na rozwój człowieka. Oferując terapię wglądową przyjmuję założenie, że u źródeł dolegliwości psychologicznych leżą nieuświadomione potrzeby i konflikty pacjenta, a celem psychoterapii jest dotarcie do nich.

Terapia psychodynamiczna to specyficzny dialog i wyjątkowa relacja między terapeutą a pacjentem. To spotkania, w czasie których terapeuta oprócz świadomych procesów psychicznych zwraca uwagę na nieuświadomione mechanizmy ujawniające się w relacji terapeutycznej. Wspólnie poprzez analizę, terapeuta i pacjent szukają powtarzających się wzorców postępowania czy sposobów interpretowania drugiego człowieka, by umożliwić pacjentowi zrozumienie, jak w toku jego doświadczenia doszło do ich ukształtowania i utrwalenia i dlaczego wciąż są podtrzymywane, chociaż nie przynoszą mu korzyści a często szkodzą.

Efektem terapii jest uwolnienie się od dotychczasowego cierpienia, uzyskanie nowego rozumienia swojego życia psychicznego i zewnętrznego, a tym samym nowych i trwałych sposobów na wprowadzanie satysfakcjonujących zmian w życiu, w zgodzie z autentycznymi potrzebami i uczuciami.

Kwalifikacje do zawodu psychologa-psychoterapeuty zdobyłam kończąc studia magisterskie na wydziale psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie podczas podyplomowych szkoleń z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej. Odbyłam 4-letni Kurs Psychoterapii w Krakowie, akredytowany przez PTP, przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez „Niebieską Linię” uprawniające mnie do udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywałam w krakowskich publicznych i prywatnych poradniach psychiatryczno-psychologicznych. Przygotowując się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty pracowałam w ramach praktyk i stażu:

 • na ogólnopsychiatrycznym oddziale Szpitala im. J.Babińskiego w Krakowie,
 • w Krakowskim Ośrodku Terapii,
 • na oddziale dziennym Leczenia Zaburzeń nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
 • w Poradni Zdrowia Psychicznego – Centrum Medyczne „ Maszachaba”, gdzie jestem zatrudniona od 10-u lat na stanowisku psycholog- psychoterapeuty. Prowadzę tam też prywatną praktykę oraz w niezależnym gabinecie psychoterapeutycznym, mieszczącym się przy ul. Beliny- Prażmowskiego 25/6.

W ramach stałego rozwoju zawodowego biorę udział w konferencjach, sympozjach, warsztatach dotyczących różnych aspektów pracy psychologa i psychoterapeuty.

W trosce o dobro pacjentów i wysokie standardy pracy psychoterapeutycznej utrzymuję stały kontakt z certyfikowanymi superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, u których regularnie superwizuję swoją pracę.

Kontakt:

0 komentarzy