Nerwica natręctw – Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (ZOK – ang. OCD)

- psychoterapia, leczenie, rozwój, pomoc psychologiczna, co na to psychoterapeuta?

Czujesz przymus częstego mycia rąk?
Wracasz się by po kilka razy sprawdzić czy zamknąłęś/ęłaś drzwi.
Masz obsesyjne, mimowolne myśli dotyczące seksualności lub krzywdzenia innych ludzi?
Często szorujesz dokładnie całe ciało, lub jakąś część ciała ? (zwłaszcza po powrocie z określonych miejsc lub kontaktach z danymi przedmiotami)
Nie możesz zasnąć, wyjść z domu, wykonać danej czynności – zanim nie wykonasz jakiegoś „rytuału”, dzięki któremu zmniejszysz swój lęk?
Brzydzisz się dotykać klamek?

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD – Obsessive Compulsive Disorder), inaczej zwane nerwicą natręctw to zaburzenia lękowe które charakteryzują się narzucającymi się myślami i powtarzającymi się zachowaniami. Zaburzenie to związane jest z początkami okresu dorastania.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne to uczucie ekstremalnego braku komfortu, lęku lub paniki które każą osobie cierpiącej na nie podejmować konkretne czynności i rytuały obsesyjnie. Osoba ta w ten sposób jest w stanie zmniejszyć silny lęk lub duży niepokój. Objawami nerwicy natręctw może być między innymi obsesyjne mycie, czyszczenie, powtarzające się sprawdzanie danej rzeczy, lub awersja w stosunku do niektórych liczb. Innym objawem tych zaburzeń jest zbyt duże skupienie się na niektórych niepokojących, powtarzających się myślach które staja się obsesjami – często mogą być one agresywne seksualne lub religijne – z reguły bardzo natrętne.

Nerwica natręctw charakteryzuje się tym, że przeważnie doskonale zdajemy sobie sprawę z jakiego powodu daną czynność robimy, ale lęk spowodowany brakiem jej wykonania jest na tyle silny, że musimy to zrobić.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne w dużym stopniu wpływają na jakość życia. Jeżeli nie zaradzi się symptomom – objawy mogą stawać się coraz bardziej czasochłonne i mogą powodować coraz większe wyobcowanie się osoby. Osoba zmagająca się z nerwicą natręctw w najcięższej formie ma problem aby w pełni funkcjonować w normalnym życiu. Zaburzenia te mogą także wpłynąć na relacje, obniżenie jakości pracy oraz zmniejszenie jakości życia.

Leczenie Zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, nerwica natręctw  lecznie

Psychoterapia
jest bardzo skuteczna w przypadku tego zaburzenia. Poprzez przyglądanie się korzeniom lęku oraz powtarzającym się procesom myślowym, pacjent może otrzymać pomoc w pogodzeniu się z wczesnymi doświadczeniami, które są źródłem tych zaburzeń, co w znacznej mierze łagodzi lub nawet likwiduje trudne objawy.

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.

Tematy powiązane:

Ten artykuł porusza takie tematy jak: