Zaznacz stronę

DSM

Co to jest DSM-5?

DSM to podręcznik diagnostyczny i statystyczny zaburzeń psychicznych jest to cykliczna publikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA) służąca do klasyfikacji zaburzeń psychicznych przy użyciu uniwersalnego języka i standardowych kryteriów.

Podręcznik ten jest używany głównie w Stanach Zjednoczonych – przez naukowców i lekarzy przy stosowaniu leków psychiatrycznych i diagnozowanie chorób. Używają go różne podmioty w różnych celach np.

  • towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych do weryfikacji chorób,
  • firmy farmaceutyczne,
  • a także osoby odpowiedizalne za system prawny i inni decydenci.

Specjaliści ds. zdrowia psychicznego korzystają z podręcznika w celu ustalenia i pomocy w ustaleniu diagnozy pacjenta. Naukowcy zajmujący się opieką zdrowotną wykorzystują DSM do kategoryzowania pacjentów do celów badawczych.

Historia powstania DSM

DSM wyewoluował z systemów gromadzenia statystyk spisów ludności i szpitali psychiatrycznych, a także z podręcznika armii Stanów Zjednoczonych. Rewizje od czasu pierwszej publikacji w 1952 roku stopniowo zwiększały całkowitą liczbę zaburzeń psychicznych, usuwając te, które nie są już uważane za zaburzenia psychiczne, a dodając inne.

Alternatywa do DSM?

Alternatywną, powszechnie stosowaną publikacją klasyfikacyjną chorób jest Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD) opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). ICD ma szerszy zakres niż DSM, obejmując wszystkie zagadnienia zdrowa ogólne, w tym także zdrowie psychiczne.

DSM (psychoterapia, pomoc psychologiczna) - powiązane artykuły:

PTSD – zespół stresu pourazowego (objawy i leczenie)

PTSD – zespół stresu pourazowego (objawy i leczenie)

Zespół stresu pourazowego to ciężki stan psychiczny, który pojawia się w wyniku pojedynczego lub powtarzającego się zdarzenia, które ma bardzo silny negatywny wpływ na psychikę jednostki ((wojna, klęski żywiołowe, wypadki, przestępstwa, nadużycia itp.). Traumatyczny charakter zdarzenia jest ściśle związany z poczuciem własnej bezradności z powodu niemożności skutecznego działania w sytuacji niebezpiecznej.

Anoreksja – Jadłowstręt psychiczny

Anoreksja – Jadłowstręt psychiczny

Jadłowstręt psychiczny (anoreksja z greki. anorexia nervosa: „brak, pozbawienie”, orexis = „apetyt”) to zaburzenie odżywiania, które  charakteryzujące się znacznie obniżoną masą ciała, wywołane celowo i/ lub wspierane przez samego pacjenta, w celu utraty wagi lub zapobiegania przybieraniu na wadze. Najczęściej występuje u dziewcząt. Wielu ekspertów uznaje to za formę samookaleczenia. W anoreksji występuje patologiczne pragnienie utraty wagi, któremu towarzyszy silny lęk przed otyłością. Pacjent ma zniekształcone postrzeganie swojego wyglądu fizycznego i ciągle nieustającą obawę przed przybraniem na wadze, nawet jeśli nie jest to faktycznie obserwowane. Wiele pacjentek to młode kobiety, które charakteryzują się obsesją na punkcie wizerunku ciała (myślą, że są „grubie”),

Depresja

Depresja

Depresja (łac. depressio „głębokość” lub od łać deprimo „przygniatać, nacisnąć”) to  zaburzenie psychiczne, którego główne cechy to obniżony nastrój, smutek, przygnębienie, niska samoocena,  melancholia, lęk, nieśmiałość, obojętność, spadek lub utrata zdolności do cieszenia się (anhedonia). Pojęcie to stosowane w terminologii psychiatrycznej i odnosi się także do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (nazywanych także zaburzeniami afektywnymi lub zaburzeniami nastroju). Depresja dotyka  ludzi w różny sposób i ma różne objawy.

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.