fototerapia

Co to jest fototerapia?

Fototerapia w medycynie jest sposobem leczenia przy użyciu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, czyli najczęściej światła. Lecznicze wykorzystanie naturalnego światła w medycynie sięga końca XIX wieku. Jego niezwykły wpływ na stymulację układu odpornościowego i walkę z infekcjami spowodował opracowanie pierwszych technik fototerapii, nagrodzonych w 1903 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny przyznanej duńskiemu lekarzowi Nielsowi Rybergowi Finsenowi.

W czym pomaga fototerapia?

Fototerapia ma udowodnioną skuteczność kliniczną w leczeniu trądziku pospolitego, choroby afektywnej i jest częścią standardowego leczenia „zespołu późnego snu”. Ostatnio wykazano, że terapia światłem jest skuteczna również w leczeniu niesezonowej depresji. Ponadto fototerapia ma pewne pozytywne działanie przy łuszczycy i egzemie.

Fototerapia, a choroby psychiczne

  • Sezonowe zaburzenie afektywne (depresja sezonowa) – Mimo, że ekspozycja na jasne światło słoneczne przez co najmniej 2 godziny dziennie, najlepiej w dwóch porcjach – wczesnym rankiem i popołudniem lub wczesnym wieczorem (czyli ekspozycja na pełne spektrum promieniowania słonecznego) nadal jest najbardziej preferowana, tania i skuteczna leczenie sezonowych zaburzeń afektywnych, jednak wiele badań pokazuje, że silne sztuczne źródło światła może być również bardzo skuteczne w leczeniu tego typu zaburzeń afektywnych.
  • Depresja – Wcześniej sądzono, że fototerapia jest skuteczna i wskazana jedynie u pacjentów z depresją sezonową. Dopiero niedawno przeprowadzono poprawne metodologicznie badania kliniczne nad skutecznością fototerapii u pacjentów z depresją, w których osoby z dowolnym stopniem sezonowości depresji zostały wyraźnie wykluczone z uczestników badania. Jednocześnie przekonująco wykazano, że fototerapia jest skuteczna również u pacjentów z depresją pozasezonową i chorobą afektywną dwubiegunową. Fototerapia jest uznaną i sprawdzoną skuteczną metodą leczenia wszystkich rodzajów depresji, niezależnie od obecności lub braku składnika sezonowego.

Dlaczego fototerapia?

Jedną z ważnych przewag fototerapii nad farmakoterapią (leki, w szczególności leki przeciwdepresyjne, atypowe leki przeciwpsychotyczne i stabilizatory nastroju) jest to, że przeciwdepresyjne działanie fototerapii często występuje szybciej niż działanie leków. Leki przeciwdepresyjne i atypowe leki przeciwpsychotyczne zwykle zaczynają działać po 1-3 tygodniach, a ich pełne działanie trwa do 4-8 tygodni. Leki normotymiczne zwykle działają jeszcze wolniej: 4-8 tygodni na początek działania i do 12 tygodni na pełne rozwinięcie własnego działania.

fototerapia (psychoterapia, pomoc psychologiczna) - powiązane artykuły:

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne  (OCD)

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (w skrócie OCD) to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się powtarzającym się pojawianiem się natrętnych myśli – obsesji – wywołujących dyskomfort, zmartwienie, strach. Obsesje połączone ze współistniejącymi powtarzającymi się, zrytualizowanymi zachowaniawaniami – kompulsjami – które mają  skutkować zmniejszeniem lęku lub złagodzeniem napięcia. Obsesje i kompulsje są często powiązane i mimo, że często są uznawane za irracjonalne przez osoby z tym zaburzeniem, to osoby te nie dają rady ich powstrzymać. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne na ogół nie są one oparte na urojeniowych interpretacjach.

Depresja

Depresja

Depresja (łac. depressio „głębokość” lub od łać deprimo „przygniatać, nacisnąć”) to  zaburzenie psychiczne, którego główne cechy to obniżony nastrój, smutek, przygnębienie, niska samoocena,  melancholia, lęk, nieśmiałość, obojętność, spadek lub utrata zdolności do cieszenia się (anhedonia). Pojęcie to stosowane w terminologii psychiatrycznej i odnosi się także do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (nazywanych także zaburzeniami afektywnymi lub zaburzeniami nastroju). Depresja dotyka  ludzi w różny sposób i ma różne objawy.

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.