obsesja

Co to jest obsesja?

Obsesje są to powtarzające się i uporczywe idee, myśli, obrazy lub impulsy, które są ego-dystoniczne, to znaczy nie są doświadczane jako dobrowolnie wytworzone, ale raczej jako myśli, które atakują świadomość i są doświadczane jako przesadzone lub bez znaczenia, czasami jako obrzydliwe. Pacjent podejmuje próby ich zignorowania lub stłumienia, czasami bez powodzenia. Obsesje powodują uruchamianie zachowań kompulsywnych, mających na celu zmniejszenie lęku wywołanego obsesją.

Obsesja, a zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Niektóre osoby z OCD wykonują działania przymusowe, ponieważ czują, że muszą, nie będąc w stanie wyjaśnić dlaczego. Inni wykonują działania, aby złagodzić niepokój, który towarzyszy pewnym obsesjom. Osoba z OCD może czuć, że te działania zapobiegają wystąpieniu strasznego zdarzenia lub wypchną obsesje z głowy. Niezależnie od tego, dlaczego podejmowane są działania przymusu, rozumowanie osoby cierpiącej na OCD będzie skutkować znacznym dyskomfortem dla niej samej lub dla jej otoczenia. 

obsesja (psychoterapia, pomoc psychologiczna) - powiązane artykuły:

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne  (OCD)

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Czym są zaburzenia obsesyjno-kompulsywne? Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (w skrócie OCD) to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się powtarzającym się pojawianiem się natrętnych myśli - obsesji - wywołujących dyskomfort, zmartwienie, strach. Obsesje połączone ze...

Ortoreksja

Ortoreksja

Co to jest Ortoreksja? Ortoreksja (z greckiego orthos, "prawidłowy", i orexis, "apetyt") to zespół praktyk żywieniowych charakteryzujących się obsesyjnym pragnieniem spożywania zdrowej żywności i systematycznym odrzucaniem żywności postrzeganej jako niezdrowej...