Depresja wśród studentów medycyny w Polsce: Badanie dotyczące jej rozpowszechnienia i czynników związanych ze stylem życia

- psychoterapia, leczenie, rozwój, pomoc psychologiczna, co na to psychoterapeuta?

Wprowadzenie i cel
Depresja to powszechny zaburzenie psychiczne, dotykające ponad 264 milionów osób na całym świecie. Studenci medycyny znajdują się w szczególnie wysokim ryzyku rozwoju tego schorzenia. Celem badania było zbadanie rozpowszechnienia depresji wśród polskich studentów medycyny oraz ustalenie czynników związanych ze stylem życia, które mogą przewidywać występowanie tej choroby.

Materiał i metoda
W badaniu wzięło udział 1023 studentów medycyny. Narzędziem badawczym była polska wersja kwestionariusza PHQ-9 oraz pytania autorskie dotyczące cech socjodemograficznych badanej grupy i analizowanych czynników. Odpowiedzi zebrano w kwietniu 2020 roku.

Wyniki
Okazało się, że około połowy studentów (51,61%, 95% CI: 48,50 – 54,72) miało ciężką depresję (wynik PHQ-9 ≥ 10). 30,21% studentów miało łagodne objawy depresji, 26,00% – umiarkowane objawy depresji, a 15,05% – umiarkowanie ciężkie objawy depresji. 10,56% uczestników badania miało objawy ciężkiej depresji. Stwierdzono istotny statystycznie związek między ciężką depresją a: częstymi uczuciami samotności, brakiem regularnego uprawiania sportu, niewystarczającą ilością snu, niewystarczającym udziałem w spotkaniach społecznych, problemami z utrzymaniem stabilnej wagi ciała, stosowaniem alkoholu w celu złagodzenia stresu lub negatywnych emocji oraz niewyrażaniem przynależności religijnej.

Wnioski
Depresja wśród studentów medycyny w Polsce jest powszechna. Istnieje wiele czynników związanych ze stylem życia, które są powiązane z występowaniem tej choroby w wymienionej grupie. Ważne jest podjęcie działań mających na celu zmniejszenie wysokiej częstości występowania depresji wśród studentów medycyny w Polsce, takich jak wprowadzenie rutynowych badań przesiewowych w kierunku depresji i tworzenie zasobów umożliwiających studentom uzyskanie pomocy.

na podsatawie:  DROŻAK, Paulina, DUDA, Piotr, BRYLIŃSKI, Łukasz, AUGUSTOWSKA, Katarzyna, DROŻAK, Martyna, BURA, Agata & RUDNICKA-DROŻAK, Ewa. Depression among Polish medical students and its lifestyle-linked predictors. Journal of Education, Health and Sport [online]. 22 July 2021, T. 11, nr 7, s. 156–166. [accessed 22.5.2023].

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.

Tematy powiązane:

Ten artykuł porusza takie tematy jak: