depresja

Depresja to stan obniżonego nastroju z utrzymującą się niechęcią do aktywności. Depresja może mieć wpływ na zachowania, uczucia, poglądy na świat, fizyczne samopoczucie. Osoby cierpiące na depresje mogą odczuwać smutek, pustkę, lęk, zmartwienia, jak i duże poczucie winy, mogą także stracić zainteresowanie działaniami, które kiedyś były odczuwane jako przyjemne, wiąże się z tym utrata apetytu – zaburzenia jedzenia, problemy z koncentracją itd…

Depresja rozumiana klinicznie

Depresja rozumiana  diagnostycznie jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się co najmniej dwutygodniowym rozproszonym obniżonym nastrojem, niską samooceną oraz utratą zainteresowania lub radości z czynności, które zwykle sprawiają przyjemność. Pacjenci mogą również czasami mieć urojenia lub urojenia. Termin ten został ukuty przez zespół amerykańskich klinicystów w połowie lat siedemdziesiątych i przyjęty przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jak rozpoznać depresję?

Rozpoznanie depresji opiera się na raportowanych doświadczeniach pacjenta oraz badaniu stanu psychicznego. Nie ma testu laboratoryjnego na to zaburzenie, ale można wykonać testy, aby wykluczyć stany fizyczne, które mogą powodować podobne objawy. Przebieg choroby jest bardzo zróżnicowany, od epizodu trwającego miesiące do trwającego całe życie zaburzenia z nawracającymi epizodami dużej depresji.

Czy obniżenie nastroju to depresja?

Należy jednak pamiętać, że obniżenie nastroju to niekoniecznie od razu depresja i nie zawsze od razu trzeba zgłaszać się do psychologa. Stany depresyjne – stany obniżonego nastroju to normalna reakcja na pewne wydarzenia w życiu, są to też czasem objawy towarzyszące niektórym schorzeniom jak i też choćby efekty uboczne zażywanych leków. W każdym razie jeśli uważasz, że to Ci towarzyszy może być depresją polecamy kontakt z psychoterapeutą.

depresja (psychoterapia, pomoc psychologiczna) - powiązane artykuły:

Niska samoocena

Niska samoocena

Czym jest samoocena? Samoocena to zbiór percepcji, myśli, ocen, uczuć i tendencji zachowań skierowanych ku sobie, ku naszemu sposobowi bycia, cechom naszego ciała i naszego charakteru. W skrócie: jest to percepcyjna ocena nas samych. Potrzeba docenienia siebie, która...

Anoreksja – Jadłowstręt psychiczny

Anoreksja – Jadłowstręt psychiczny

Co to jest anoreksja? Jadłowstręt psychiczny (anoreksja z greki. anorexia nervosa: "brak, pozbawienie”, orexis = "apetyt") to zaburzenie odżywiania, które  charakteryzujące się znacznie obniżoną masą ciała, wywołane celowo i/ lub wspierane przez samego pacjenta, w...

Samookaleczanie się

Samookaleczanie się

Samookaleczenie to celowe uszkadzanie własnego ciała z przyczyn wewnętrznych bez intencji samobójczych. Samookaleczenie występuje jako objaw wielu zaburzeń psychicznych, w tym przede wszystkim depresji. Najczęstszą formą samookaleczenia jest kaleczenie skóry i...

Depresja

Depresja

Zrozumieć depresje Depresja (łac. depressio „głębokość” lub od łać deprimo „przygniatać, nacisnąć”) to  zaburzenie psychiczne, którego główne cechy to obniżony nastrój, smutek, przygnębienie, niska samoocena,  melancholia, lęk, nieśmiałość, obojętność, spadek lub...

Przemoc domowa (psychiczna i fizyczna)

Przemoc domowa (psychiczna i fizyczna)

Przemoc domowa, przemoc w szkole, w pracy itd. Przemoc fizyczna to użycie siły fizycznej przeciwko komuś, która powoduje obrażenia i może zagrażać ofierze. Dotyczy to nie tylko huligańskich wybryków i innych tego typu spraw, ale także zacisza domowego. Przemoc...

Przemocy psychiczna, nadużycia emocjonalne

Przemocy psychiczna, nadużycia emocjonalne

Psychoterapia dla ofiar przemocy, nadużyć i znęcania się Przemoc może przybierać różne formy, np. fizyczną, emocjonalną, psychiczna, rasową lub seksualną. Do przemocy może dochodzić w różnych okolicznościach, np. w domu rodzinnym, w małżeństwie, w pracy, szkole lub na...

Zaburzenia odżywiania – pomoc psychologiczna

Zaburzenia odżywiania to w obecnych czasach bardzo częste choroby psychiczne, co nie znaczy jednak że zawsze są dobrze rozpoznane. Obecnie w cywilizacjach rozwiniętych przy praktycznie nieograniczonym dostępnie do dóbr spożywczych ludzie mają coraz większe trudności z...

Stres – Psychoterapia

Stres czasami przytłacza nas i zatrzymuje nas w wielu codziennych sytuacjach. Objawy stresu to: gniew, ataki paniki, wycofanie społeczne, nadmierne pobudzenie, poczucie krzywdy, uzależnienia seksualnego i wzrost używania narkotyków i alkoholu. Wysoki poziom stresu...

Myśli samobójcze

Myśli samobójcze pojawiają się wielu dolegliwościach natury psychologicznej, głównie jednak ich natura jest związana z depresją i myślami autoagresywnymi. Myślom tym najczęściej towarzyszy: poczucie beznadziejności, niepokój, panika, psychozy, rostrzęsienie, chęć...

Depresja okołoporodowa, depresja poporodowa

Depresja okołoporodowa Planowana ciąża i myślenie o przyszłym dziecku może wywołać trudne uczucia. Często kobiety zastanawiają jaką będą matką dla swojego dziecka, i jeśli same doświadczały trudnych relacji ze swoją matką - opiekunem w dzieciństwie, niepokój związany...