depresja

Depresja to stan obniżonego nastroju z utrzymującą się niechęcią do aktywności. Depresja może mieć wpływ na zachowania, uczucia, poglądy na świat, fizyczne samopoczucie. Osoby cierpiące na depresje mogą odczuwać smutek, pustkę, lęk, zmartwienia, jak i duże poczucie winy, mogą także stracić zainteresowanie działaniami, które kiedyś były odczuwane jako przyjemne, wiąże się z tym utrata apetytu – zaburzenia jedzenia, problemy z koncentracją itd…

Depresja rozumiana klinicznie

Depresja rozumiana  diagnostycznie jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się co najmniej dwutygodniowym rozproszonym obniżonym nastrojem, niską samooceną oraz utratą zainteresowania lub radości z czynności, które zwykle sprawiają przyjemność. Pacjenci mogą również czasami mieć urojenia lub urojenia. Termin ten został ukuty przez zespół amerykańskich klinicystów w połowie lat siedemdziesiątych i przyjęty przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jak rozpoznać depresję?

Rozpoznanie depresji opiera się na raportowanych doświadczeniach pacjenta oraz badaniu stanu psychicznego. Nie ma testu laboratoryjnego na to zaburzenie, ale można wykonać testy, aby wykluczyć stany fizyczne, które mogą powodować podobne objawy. Przebieg choroby jest bardzo zróżnicowany, od epizodu trwającego miesiące do trwającego całe życie zaburzenia z nawracającymi epizodami dużej depresji.

Czy obniżenie nastroju to depresja?

Należy jednak pamiętać, że obniżenie nastroju to niekoniecznie od razu depresja i nie zawsze od razu trzeba zgłaszać się do psychologa. Stany depresyjne – stany obniżonego nastroju to normalna reakcja na pewne wydarzenia w życiu, są to też czasem objawy towarzyszące niektórym schorzeniom jak i też choćby efekty uboczne zażywanych leków. W każdym razie jeśli uważasz, że to Ci towarzyszy może być depresją polecamy kontakt z psychoterapeutą.

depresja (psychoterapia, pomoc psychologiczna) - powiązane artykuły:

Jak wygląda sesja psychoterapii CBT (poznawczo-behawioralnej)

Jak wygląda sesja psychoterapii CBT (poznawczo-behawioralnej)

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, czyli CBT (Cognitive Behavioral Therapy), jest jednym z najskuteczniejszych i najbardziej popularnych podejść w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Terapia ta koncentruje się na relacji między myślami, emocjami i zachowaniami,...

Klucz do walki z depresją i odzyskania radości życia

Klucz do walki z depresją i odzyskania radości życia

Depresja to złośliwy potwór, który łyka życia milionów ludzi co roku. Ale trwogi nie miej! Jest sposób, by się z nim rozprawić – a mianowicie psychoterapia. To żadne abracadabra, lecz naukowo udowodnione podejście do leczenia zaburzeń psychicznych. W artykule tym...

Dieta na depresję!

Dieta na depresję!

Depresja jest poważnym problemem mentalnym, który dotyka wielu ludzi. Aby pomóc w leczeniu i kontrolowaniu objawów depresji, odpowiednia dieta może okazać się skutecznym narzędziem. Nie ma jednego sposobu „leczenia depresji”, ale zdrowe odżywianie może pomóc znaleźć...

PTSD – zespół stresu pourazowego (objawy i leczenie)

PTSD – zespół stresu pourazowego (objawy i leczenie)

Zespół stresu pourazowego to ciężki stan psychiczny, który pojawia się w wyniku pojedynczego lub powtarzającego się zdarzenia, które ma bardzo silny negatywny wpływ na psychikę jednostki ((wojna, klęski żywiołowe, wypadki, przestępstwa, nadużycia itp.). Traumatyczny charakter zdarzenia jest ściśle związany z poczuciem własnej bezradności z powodu niemożności skutecznego działania w sytuacji niebezpiecznej.

Niska samoocena

Niska samoocena

Pojęcie samooceny różni się w zależności od paradygmatu psychologicznego, który go dotyczy (psychologia humanistyczna, psychoanaliza lub behawioralna). Z punktu widzenia psychoanalizy samoocena jest ściśle związana, z rozwojem ego.  Z drugiej strony behawioryzm koncentruje się na takich pojęciach, jak bodziec, reakcja, wzmocnienie i uczenie się, co sprawia, że ​​holistyczna koncepcja samooceny nie ma znaczenia. Poczucie własnej wartości jest również pojęciem, które często wykracza poza dziedzinę wyłącznie naukową.

Anoreksja – Jadłowstręt psychiczny

Anoreksja – Jadłowstręt psychiczny

Jadłowstręt psychiczny (anoreksja z greki. anorexia nervosa: „brak, pozbawienie”, orexis = „apetyt”) to zaburzenie odżywiania, które  charakteryzujące się znacznie obniżoną masą ciała, wywołane celowo i/ lub wspierane przez samego pacjenta, w celu utraty wagi lub zapobiegania przybieraniu na wadze. Najczęściej występuje u dziewcząt. Wielu ekspertów uznaje to za formę samookaleczenia. W anoreksji występuje patologiczne pragnienie utraty wagi, któremu towarzyszy silny lęk przed otyłością. Pacjent ma zniekształcone postrzeganie swojego wyglądu fizycznego i ciągle nieustającą obawę przed przybraniem na wadze, nawet jeśli nie jest to faktycznie obserwowane. Wiele pacjentek to młode kobiety, które charakteryzują się obsesją na punkcie wizerunku ciała (myślą, że są „grubie”),

Samookaleczanie się

Samookaleczanie się

Samookaleczenie to celowe uszkadzanie własnego ciała z przyczyn wewnętrznych bez intencji samobójczych. Samookaleczenie występuje jako objaw wielu zaburzeń psychicznych, w tym przede wszystkim depresji. Najczęstszą formą samookaleczenia jest kaleczenie skóry i...

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.