Przerażające skutki stresu w Wielkiej Brytanii: Nowe spostrzeżenia z badania Mental Health Foundation z 2018 roku.

- psychoterapia, leczenie, rozwój, pomoc psychologiczna, co na to psychoterapeuta?

Badanie Mental Health Foundation z 2018 roku, przeprowadzone online przez YouGov na próbie 4619 respondentów, jest największym znanym badaniem poziomu stresu w Wielkiej Brytanii. Oto najważniejsze wnioski:

W ciągu ostatniego roku, 74% ludzi odczuwało tak silny stres, że czuli się przytłoczeni lub niezdolni do radzenia sobie. Te statystyki wyraźnie pokazują, że stres stał się wszechobecny w naszym społeczeństwie.

Różnice ze względu na wiek

30% starszych osób nigdy nie czuło się przytłoczonymi lub niezdolnymi do radzenia sobie w ciągu ostatniego roku, w porównaniu do zaledwie 7% młodych dorosłych.

Behawioralne skutki stresu

Stres wpływa także na nasze nawyki żywieniowe – 46% osób przyznało, że jadło zbyt dużo lub niezdrowo z powodu stresu. Ponadto, 29% zaczęło pić lub zwiększyło ilość spożywanego alkoholu, a 16% zaczęło palić lub zwiększyło ilość wypalanych papierosów.

Psychologiczne skutki stresu

51% dorosłych osób, które odczuwały stres, zgłosiło depresję, a 61% odczuwało lęki. Z tych, którzy przyznali, że kiedykolwiek w życiu odczuwali stres, 16% skrzywdziło siebie, a 32% miało myśli i uczucia samobójcze. Co więcej, 37% dorosłych osób odczuwających stres czuło się samotnych.

Przyczyny stresu

36% wszystkich dorosłych, którzy zgłosili stres w poprzednim roku, wymienili jako czynnik albo własny, albo stan zdrowia długoterminowego znajomego/ krewnego. Wśród osób po 55. roku życia, ten procent wzrósł do 44%. Z tych, którzy odczuwali stres w ciągu ostatniego roku, 22% wymieniło długi jako czynnik stresujący.

Wśród osób odczuwających wysoki poziom stresu, 12% stwierdziło, że poczucie konieczności natychmiastowego odpowiadania na wiadomości było źródłem stresu.

Różnice ze względu na płeć i wiek

49% osób w wieku 18-24 lata, które doświadczyły wysokich poziomów stresu, czuło, że porównywanie siebie do innych było źródłem stresu. To zjawisko było najbardziej widoczne w tej grupie wiekowej.

Kiedy mówimy o wyglądzie zewnętrznym i komforcie z własnym ciałem, 36% kobiet odczuwających wysokie poziomy stresu związane było z tym czynnikiem, w porównaniu do 23% mężczyzn.

Młodzież a stres

Młodzi ludzie doświadczają znacznie większego stresu związanego z presją na osiągnięcie sukcesu. 60% osób w wieku 18-24 lata i 41% osób w wieku 25-34 lata podało to jako przyczynę stresu, w porównaniu do 17% osób w wieku 45-54 lata i zaledwie 6% osób powyżej 55 roku życia.

Kłopoty z mieszkaniem to kolejne źródło stresu dla młodszych osób – 32% osób w wieku 18-24 lat wymieniło to jako źródło stresu w ciągu ostatniego roku. Wśród starszych osób ta kwestia była mniej stresująca – 22% dla osób w wieku 45-54 lat i tylko 7% dla osób powyżej 55 roku życia.

Badanie Mental Health Foundation dostarcza cennych spostrzeżeń na temat problemu stresu w Wielkiej Brytanii, który wyraźnie dotyka wszystkich grup wiekowych, choć w różnym stopniu i z różnych powodów. Dostarcza również dowodów na wpływ stresu na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. To przypomnienie, jak ważne jest zarządzanie stresem i dbanie o nasze zdrowie psychiczne, zwłaszcza w dzisiejszych, pełnych napięć czasach.

Wnioski i ich wpływ na rynek usług psychoterapeutycznych

Z wyników badania Mental Health Foundation z 2018 roku wynika, że stres jest powszechnym problemem w społeczeństwie, wpływającym na różne aspekty życia jednostek, zarówno fizyczne jak i psychiczne. Wiele osób nie radzi sobie z nim skutecznie, co prowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji.

Stres wpływa na społeczeństwo w różnorodny sposób. Różne grupy wiekowe i płci doświadczają stresu z różnych przyczyn i w różnym stopniu, co sugeruje, że indywidualne podejście do terapii i wsparcia może być kluczowe. Młodzież jest szczególnie narażona na stres związany z presją osiągnięcia sukcesu, z porównywaniem się do innych oraz z problemami mieszkaniowymi, co pokazuje, że istnieje znaczące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi skierowane do tej grupy wiekowej.

Z drugiej strony, starsze osoby częściej doświadczają stresu związanego ze stanem zdrowia swoim lub bliskich osób. Możliwość świadczenia usług specjalistycznych dla tej grupy wiekowej, które uwzględniają te unikalne obawy, może być również korzystna.

Niepokojące jest to, że znaczna część osób doświadcza tak wysokiego poziomu stresu, że prowadzi to do depresji, samookaleczeń, a nawet myśli samobójczych. To wskazuje na pilną potrzebę dostępnych i efektywnych usług psychoterapeutycznych.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki tego badania pokazują, że zapotrzebowanie na usługi psychoterapeutyczne w Wielkiej Brytanii jest duże i różnorodne. Istnieje potrzeba rozwoju usług, które są dostosowane do specyficznych potrzeb różnych grup demograficznych, a także usług, które pomagają ludziom radzić sobie ze skutkami stresu.

Z biznesowego punktu widzenia, badanie pokazuje, że rynek usług psychoterapeutycznych ma potencjał do rozwoju i specjalizacji. Dostawcy tych usług powinni zwrócić uwagę na te różnorodne potrzeby i możliwie jak najbardziej je uwzględniać, aby oferować skuteczne i skrojone na miarę rozwiązania dla swoich klientów.

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.

Tematy powiązane:

Ten artykuł porusza takie tematy jak: