stres

W psychologii, stres to uczucie napięcia, nacisku i 'ciśnienia'. Niewielkie ilości stresu może być pożądana, korzystna, a nawet w wielu przypadkach zdrowa. Jest to w końcu naturalna reakcja organizmu dająca możliwość organizmowi osiągnięcia chwilowo większych osiągów. Pozytywny stres przykładowo przyczynia się do poprawy wyników sportowych. Odgrywa również ważny czynnik w motywacji, adaptacji i reakcji na zmiany środowiska.

Nadmiar stresu, ciągłe jego przeżywanie nie jest jednak zdrowe… może prowadzić do obrażeń ciała. Stres może zwiększać ryzyko udaru mózgu, zawału serca, wrzody i chorób psychicznych, takich jak depresja.

Stres może być zewnętrzny związany ze środowiskiem, ale może być również tworzony przez wewnętrzne przeżycia. Ludzie doświadczają stresu, albo postrzegają przytrafiające im się przeżycia jako źródła stresu, kiedy nie wierzą, że ich zasoby do radzenia sobie z przeszkodami (bodźce, ludzi, sytuacje, etc.) nie są na tyle duże aby poradzić sobie z okolicznościami.

W psychoterapii możesz liczyć na pomoc i wsparcie psychologa w głębszym rozumieniu stresujących sytuacji. W stworzeniu nowych i skutecznych mechanizmów radzenia sobie ze stresem. Musisz jednak pamiętać aby nie traktować psychoterapii jako tabletki na rozwiązanie wszystkich Twoich problemów. Dopiero dłuższa praca psychoterapeutyczna prowadzi do odkrycia głębokich mechanizmów które są źródłem takiego a nie innego reagowania na sytuacje, następnie pojawia się dopiero możliwość wytworzenia nowych metod radzenia sobie z sytuacjami które wcześniej były źródłem stresu.

stres (psychoterapia, pomoc psychologiczna) - powiązane artykuły:

Samookaleczanie się

Samookaleczanie się

Samookaleczenie to celowe uszkadzanie własnego ciała z przyczyn wewnętrznych bez intencji samobójczych. Samookaleczenie występuje jako objaw wielu zaburzeń psychicznych, w tym przede wszystkim depresji. Najczęstszą formą samookaleczenia jest kaleczenie skóry i...

Przemoc domowa (psychiczna i fizyczna)

Przemoc domowa (psychiczna i fizyczna)

Przemoc fizyczna to użycie siły fizycznej przeciwko komuś, która powoduje obrażenia i może zagrażać ofierze. Dotyczy to nie tylko huligańskich wybryków i innych tego typu spraw, ale także zacisza domowego. Przemoc fizyczna może się przydarzyć każdemu nawet w najbardziej intymnym związku, takim jak małżeństwo, konkubinat, partnerstwo, rodzina czy też w gronie przyjaciół.

Przemocy psychiczna, nadużycia emocjonalne

Przemocy psychiczna, nadużycia emocjonalne

Przemoc może przybierać różne formy, np. fizyczną, emocjonalną, psychiczna, rasową lub seksualną. Do przemocy może dochodzić w różnych okolicznościach, np. w domu rodzinnym, w małżeństwie, w pracy, szkole lub na uczelni. Dotyczy to także dowolnych momencie życia – w dzieciństwie, w  okresie dojrzewania, w połowie życia, a także  podeszłym wieku. Nadużycia mogą doświadczać zarówno mężczyźni, jak i kobiety oraz osoby bez względu na rasę, klasę czy orientację seksualną. Znęcanie się polega na sprawowaniu władzy, podporządkowaniu się i kontroli – dotyczy to sytuacji, gdy wyrządzana jest krzywda, wbrew woli, wiedzy lub zrozumieniu ofiary. Psychoterapia w tym zakresie przede wszystkim pomaga w zbadaniu wpływu takich okoliczności.

Zaburzenia odżywiania – pomoc psychologiczna

Zaburzenia odżywiania to w obecnych czasach bardzo częste choroby psychiczne, co nie znaczy jednak że zawsze są dobrze rozpoznane. Obecnie w cywilizacjach rozwiniętych przy praktycznie nieograniczonym dostępnie do dóbr spożywczych ludzie mają coraz większe trudności z...

Stres – Psychoterapia

Stres czasami przytłacza nas i zatrzymuje nas w wielu codziennych sytuacjach. Objawy stresu to: gniew, ataki paniki, wycofanie społeczne, nadmierne pobudzenie, poczucie krzywdy, uzależnienia seksualnego i wzrost używania narkotyków i alkoholu. Wysoki poziom stresu...

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.