Jakie pytania może zadać psychoterpauta?

- psychoterapia, leczenie, rozwój, pomoc psychologiczna, co na to psychoterapeuta?

Pytania zadawane przez psychoterapeutów podczas sesji terapeutycznych mogą wydawać się trudne lub natrętne. Jednak pytania te pomagają terapeutom zrozumieć myśli i uczucia danej osoby i mogą prowadzić do głębokich spostrzeżeń. Pytania zadawane przez psychoterapeutę podczas sesji różnią się w zależności od podejścia terapeutycznego i potrzeb danej osoby.

Na początek terapeuci często pytają o cele terapii. Pytania o to, dlaczego pacjent szuka pomocy i jakie ma oczekiwania, dają terapeucie wgląd w powody, dla których szuka terapii. Terapeuci mogą również omówić sytuację życiową pacjenta, taką jak rodzina, praca i związki.

Pytania dotyczące aktualnych uczuć i myśli pacjenta są często wykorzystywane do określenia pierwotnej przyczyny jego niepokoju. Mogą to być pytania otwarte, aby pomóc pacjentowi w głębszym poznaniu swoich uczuć. Często poruszane tematy to traumatyczne przeżycia z przeszłości, aktualne czynniki stresogenne i problemy w związku. Pytając o myśli i uczucia w trakcie całego procesu, terapeuci mogą lepiej zrozumieć zdrowie psychiczne pacjenta.

Pytania dotyczące wzorców zachowań pacjenta, strategii radzenia sobie i wartości mogą również ujawnić ważne obszary zainteresowania. Terapeuci mogą zadawać pytania o mechanizmy radzenia sobie, które pacjent stosował w przeszłości i czy one działają. Może to prowadzić do dyskusji na temat tego, jakie nowe strategie radzenia sobie pacjent mógłby zastosować, aby opanować swój stres i emocje.

Częste są również pytania dotyczące wartości i przekonań pacjenta. Pomaga to terapeucie zrozumieć, dlaczego pewne zachowania lub relacje są dla pacjenta ważne. Badając wartości pacjenta, terapeuta może lepiej zrozumieć, skąd pochodzą jego motywacje i omówić, jak wykorzystać je do wprowadzenia pozytywnych zmian.

Ostatecznie, pytania zadawane przez terapeutę podczas sesji mają na celu dogłębne zbadanie myśli, emocji i wzorców zachowań pacjenta. To pomaga terapeucie lepiej zrozumieć pacjenta i opracować plan leczenia, który jest dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

Przykładowe pytania, jakie może zadać psychoterapeuta

 • Jakie uczucie lub emocje obecnie przeżywasz?
 •  Jak radzisz sobie z trudnymi uczuciami i emocjami?
 • Co uważasz za źródło swoich obecnych zmagań?
 • Jakie były pierwsze sygnały, że coś jest nie tak?
 • Czy któraś z Twoich strategii radzenia sobie z problemami okazała się dla Ciebie skuteczna?
 • Jak myślisz, jak obecna sytuacja zmieniła Twoje spojrzenie na życie?
 • Jakie ma Pan/Pani oczekiwania wobec sesji terapeutycznych?
 • Czy uważasz, że rozmowa na trudne tematy pomaga Ci lepiej sobie z nimi radzić?
 • Jak definiujesz sukces w terapii?
 • Jakie zmiany masz nadzieję osiągnąć dzięki terapii?
 • Jak oceniasz postępy w dotychczasowych sesjach terapeutycznych?
 • Czy robisz postępy w realizacji swoich celów?
 • Czy uważasz, że Twoje obecne emocje są uzasadnionymi reakcjami na problem?
 • Jakich nowych mechanizmów radzenia sobie próbowałeś ostatnio?
 • Czy istnieją jakieś szczególne wspomnienia, które przyczyniają się do obecnej sytuacji?
 • Czy rozmowa na trudne tematy pomaga Ci znaleźć zamknięcie?
 • Jakich przeszkód doświadczyłeś w przeszłości, na których chcesz się skupić w terapii?
 • Czy uważasz, że Twoje obecne uczucia są uzasadnione?
 • Co chciałbyś wynieść z sesji terapeutycznych?
 • Co uważasz za najpilniejszy problem, którym musisz się zająć?
 • Czy jakieś ostatnie wydarzenia sprawiły, że zakwestionowałeś siebie lub swoje wartości?
 • Czy czujesz, że utknąłeś w niezdrowej sytuacji, z której nie wiesz jak się wydostać?
 • Czy są jakieś obszary w twoim życiu, które czujesz, że mógłbyś poprawić?
 • Jak myślisz, jak twoje obecne relacje wpływają na twoje zdrowie psychiczne?
 • Czy są doświadczenia, które pozostawiły cię w poczuciu bezradności lub bezsilności?
 • Jak myślisz, co powoduje, że czujesz się tak przytłoczony?
 • Jakie myśli lub wzorce zachowań utrudniają Ci radzenie sobie ze stresem?
 • Czy czujesz, że możesz się komuś zwierzyć ze swoich problemów?
 • Czy są jakieś przekonania lub zachowania, które chciałbyś zakwestionować podczas terapii?
 • Jak sądzisz, w jaki sposób Twoje otoczenie przyczynia się do Twojego poczucia nieszczęścia?
 • Czy uważasz, że wydarzenia z Twojej przeszłości nadal wpływają na Twój obecny stan umysłu?
 •  Jak myślisz, co wyzwala Twoje negatywne emocje i jak chciałbyś je zwalczyć?
 • Czy są jakieś szczególne doświadczenia, które sprawiają, że wątpisz w siebie?
 • Jakie strategie są dla Ciebie pomocne w radzeniu sobie z trudnymi emocjami?
 • Czy są jakieś umiejętności, które pomogłyby Ci lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach?
 • Gdybyś mógł cofnąć się i dokonać innych wyborów, co zrobiłbyś inaczej?
 • Nad jakimi długoterminowymi celami chciałbyś pracować w terapii?
 • Czy są jakieś przekonania lub sposoby myślenia, które chciałbyś zmienić podczas sesji terapeutycznych?
 • Czy są jakieś czynności, które sprawiają, że czujesz się lepiej, gdy jesteś w dołku?
 • Jak myślisz, w jaki sposób obecne sesje terapeutyczne pomagają Ci w Twoich obecnych zmaganiach?

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.

Tematy powiązane:

Ten artykuł porusza takie tematy jak: