Badanie przeprowadzone przez Holly J. Baker i jej zespół ( Petera J. Lawrence, Jessicę Karalus, Cathy Creswell i Polly Waite) badało skuteczność psychologicznych terapii dla młodzieży cierpiącej na zaburzenia lękowe. Wyniki tego badania zostały opublikowane w artykule...