żałoba

Żałoba w najprostszym sensie to synonim smutku po utracie. W społeczeństwie funkcjonuje często jako żałoba po kimś bliskim zmarłym. Psycholodzy pod tym pojęciem określają także potrzebę przeżycia smutku po utracie nie tylko bliskich, ale także innych „obiektów” w tym rzeczy, relacji, sytuacji w których żyliśmy itd.

Smutek jest naszą naturalną reakcją, a potrzeba jego przeżywania podczas żałoby jest wręcz konieczna! Nie należy się jego bać, brak refleksji, ukrywanie poczucia żałoby często w konsekwencji prowadzi do jeszcze większego smutku który jest ukryty (przykrywany innymi emocjami), a o którym nasza nieświadomość często nam przypomina… i daje znać determinując tak a nie inaczej nasze zachowania.

żałoba (psychoterapia, pomoc psychologiczna) - powiązane artykuły:

Depresja

Depresja

Depresja (łac. depressio „głębokość” lub od łać deprimo „przygniatać, nacisnąć”) to  zaburzenie psychiczne, którego główne cechy to obniżony nastrój, smutek, przygnębienie, niska samoocena,  melancholia, lęk, nieśmiałość, obojętność, spadek lub utrata zdolności do cieszenia się (anhedonia). Pojęcie to stosowane w terminologii psychiatrycznej i odnosi się także do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (nazywanych także zaburzeniami afektywnymi lub zaburzeniami nastroju). Depresja dotyka  ludzi w różny sposób i ma różne objawy.

Myśli samobójcze

Myśli samobójcze pojawiają się wielu dolegliwościach natury psychologicznej, głównie jednak ich natura jest związana z depresją i myślami autoagresywnymi. Myślom tym najczęściej towarzyszy: poczucie beznadziejności, niepokój, panika, psychozy, rostrzęsienie, chęć...

Żałoba w psychologii – uczucie straty, żalu

Złościsz się z powodu śmierci bliskiej osoby... ? Czujesz się winny... bo mogłeś coś zrobić zanim ktoś umarł? Boisz się samotności? Nie możesz pozbyć siś uczucia przytłoczenia, przygnębienia po utracie? Żałoba jest naturalną reakcją na utraty ludzi, może na nas...

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.