Praca terapeutyczna ze sprawcami przemocy jest procesem złożonym i wieloetapowym, wymagającym zaangażowania zarówno ze strony terapeuty, jak i pacjenta. Obejmuje różne podejścia terapeutyczne, które mają na celu zrozumienie, zmniejszenie i zapobieganie powtarzaniu...