Osoby dorosłe, których rodzice byli alkoholikami, często doświadczają różnorodnych trudności i problemów emocjonalnych w swoim życiu. Dla takich osób ważne jest znalezienie odpowiedniej pomocy i wsparcia, które pozwoli im zrozumieć i przepracować swoje emocje. W tym...