Zaznacz stronę

Przyszłość Terapii Psychodynamicznej: Co Mówią Najnowsze Badania?

- psychoterapia, leczenie, rozwój, pomoc psychologiczna, co na to psychoterapeuta?

Czy terapia psychodynamiczna jest równie skuteczna jak inne formy terapii? Ostatnie badania sugerują, że tak. Meta-analiza przeprowadzona przez zespół naukowców, w tym Christiane Steinert, Ph.D., opublikowana w American Journal of Psychiatry, dostarcza ważnych informacji na ten temat.

Co to jest terapia psychodynamiczna?

Terapia psychodynamiczna koncentruje się na badaniu nieświadomych procesów umysłowych, które wpływają na zachowanie pacjenta. Techniki obejmują eksplorację przeszłych doświadczeń, analizy snów i fantazji oraz badanie relacji międzyludzkich i mechanizmów obronnych.

Jakie były wyniki meta-analizy?

Zespół badawczy przeanalizował 23 randomizowane kontrolowane badania, aby ocenić skuteczność terapii psychodynamicznej w porównaniu z terapią poznawczo-behawioralną (CBT) oraz farmakoterapią w leczeniu zaburzeń psychicznych. Wyniki wskazują, że terapia psychodynamiczna jest równie skuteczna jak inne metody leczenia.

Główne wyniki badania

 1. Skuteczność terapeutyczna
  • Porównanie z CBT: Terapia psychodynamiczna wykazała równoważne wyniki w porównaniu do CBT w leczeniu objawów docelowych, takich jak objawy depresyjne i lękowe. Średni wskaźnik efektu dla objawów docelowych wynosił g=−0.153g = -0.153g=−0.153, z przedziałem ufności 90% od −0.227-0.227−0.227 do −0.079-0.079−0.079. Oznacza to, że różnice w skuteczności były minimalne, a terapia psychodynamiczna była równie efektywna jak CBT.
  • Porównanie z farmakoterapią: Terapia psychodynamiczna była również porównywalna z farmakoterapią, co potwierdza jej efektywność jako samodzielnej metody leczenia.
 2. Długoterminowa efektywność
  • Stabilność wyników: Wyniki były stabilne zarówno po zakończeniu terapii, jak i podczas dalszej obserwacji. Średni wskaźnik efektu dla wyników follow-up wynosił g=−0.049g = -0.049g=−0.049 z przedziałem ufności 90% od −0.137-0.137−0.137 do −0.038-0.038−0.038. To oznacza, że efekty terapeutyczne utrzymywały się na stałym poziomie przez dłuższy czas po zakończeniu terapii.
  • Równoważność w długim okresie: Analiza wykazała, że terapia psychodynamiczna jest równie skuteczna jak CBT i farmakoterapia zarówno bezpośrednio po zakończeniu terapii, jak i w dłuższym okresie.
 3. Wysoka jakość badań
  • Ocena jakości: Średnia jakość badań ocenianych metodą Randomized Controlled Trial Psychotherapy Quality Rating Scale była dobra. Średni wynik wynosił 35.3 na 48 punktów możliwych do uzyskania. 21 z 23 badań osiągnęło wynik powyżej progu 24 punktów, co oznacza, że były to badania o wysokiej jakości metodologicznej.
  • Zrównoważona stronniczość: W większości badań (16 z 23) nie stwierdzono stronniczości badaczy w kierunku którejkolwiek z terapii. W pozostałych przypadkach stronniczość była minimalna, co dodatkowo potwierdza wiarygodność wyników.

Wnioski z meta-analizy

Badania pokazują, że terapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia, porównywalną z CBT i farmakoterapią. Wyniki te są ważne dla terapeutów i pacjentów, ponieważ dostarczają solidnych dowodów na skuteczność terapii psychodynamicznej. Równocześnie podkreślają one konieczność dalszych badań nad optymalizacją metod terapeutycznych oraz lepszym dostosowaniem terapii do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Dlaczego te wyniki są ważne?

Znaczenie wyników meta-analizy jest ogromne, ponieważ:

 • Potwierdzenie skuteczności: Wyniki potwierdzają, że terapia psychodynamiczna jest skuteczna i może być stosowana jako alternatywa dla innych metod leczenia.
 • Zróżnicowanie terapii: Terapeuci mogą lepiej dostosować metody leczenia do indywidualnych potrzeb pacjentów.
 • Wsparcie dla terapeutów: Wyniki dostarczają dowodów naukowych na skuteczność terapii psychodynamicznej, co może zachęcić więcej terapeutów do jej stosowania.

Przyszłość terapii psychodynamicznej

Przyszłość terapii psychodynamicznej wydaje się obiecująca. Badania takie jak te pokazują, że terapia ta ma solidne podstawy naukowe i może być skutecznym narzędziem w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Dalsze badania są jednak potrzebne, aby lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na skuteczność tej terapii i jak można ją optymalizować.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wynikach tej meta-analizy, przeczytaj pełny artykuł na stronie American Journal of Psychiatry: Psychodynamic Therapy: As Efficacious as Other Empirically Supported Treatments?.

Źródło: Steinert, C., Munder, T., Rabung, S., Hoyer, J., & Leichsenring, F. (2017). Psychodynamic Therapy: As Efficacious as Other Empirically Supported Treatments? A Meta-Analysis Testing Equivalence of Outcomes. American Journal of Psychiatry, 174(10), 943-953. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.17010057

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.

Tematy powiązane:

Ten artykuł porusza takie tematy jak: